Ga naar inhoud

Aanpassing in de betaling – In welke situaties vindt er correctie plaats?

Als uw verzekeringen in een pakket zijn ondergebracht, kan per verzekering het volgende gebeuren:

  • De verlengingsdatum is eenmalig naar voren of naar achter geschoven (bv. van 1 juli naar 1 juni of andersom); hierdoor wordt uw verzekeringsjaar voor één keer korter of langer.
    Voortaan geldt deze nieuwe verlengingsdatum jaarlijks voor alle verzekeringen in uw pakket.
  • Uw betaaltermijn wordt aangepast (bv. van kwartaalbetaling naar maandbetaling).
    Deze nieuwe betaaltermijn geldt voortaan voor alle verzekeringen in uw pakket.

Als u hierdoor te veel of te weinig heeft betaald, verrekenen wij dat over alle verzekeringen in uw pakket. Hierdoor krijgt u eenmalig een bedrag terug of moet u juist eenmalig een bedrag bijbetalen.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?