Ga naar inhoud

Veelgestelde vragen over pakketkorting

Pakketkorting

Hoe meer soorten schadeverzekeringen u binnen uw pakket heeft (bijvoorbeeld een auto-, rechtsbijstand- en/of aansprakelijkheidsverzekering), hoe hoger uw korting. Heeft u 2 soorten verzekeringen in uw pakket, dan heeft u recht op 2% pakketkorting. Per extra verzekering krijgt u er 1% korting bij. Uw korting kan oplopen tot 10% bij 10 of meer soorten Univé-schadeverzekeringen. De Pakketkorting wordt na het afsluiten van de verzekeringen automatisch aan uw pakket toegekend. Lees meer over Pakketkorting.

 • Uw kortingspercentage kan oplopen tot 10%
  Hoe meer soorten schadeverzekeringen u in een pakket heeft, hoe meer Pakketkorting:
  vanaf 2% korting bij 2 soorten tot 10% korting bij 10 of meer soorten.
 • Uw korting wordt direct verrekend met de premie
 • Alle verzekeringen die binnen een pakket vallen, tellen mee voor Pakketkorting

Het is een eenvoudige, transparante regeling: u kunt zelf narekenen op hoeveel korting u recht heeft. Hoe meer soorten schadeverzekeringen u in een pakket heeft, hoe meer korting: vanaf 2% korting bij 2 soorten tot 10% korting bij 10 of meer soorten verzekeringen. En heeft u bijvoorbeeld meer auto’s verzekerd? Dan tellen die samen als één soort verzekering, maar u ontvangt die korting wel over de totale premie van deze auto’s. Lees meer over Pakketkorting.

Alle verzekeringen van Univé binnen een pakket tellen mee voor pakketkorting. Verzekeringen die niet meetellen zijn:

 • de zorgverzekering,
 • de kortlopende reisverzekering,
 • de scootmobielverzekering,
 • de arbeidsongeschiktheidsverzekering en
 • de verzekeringen die u via Univé bij andere verzekeraars heeft afgesloten. Lees meer over Pakketkorting.

Pakket

U kunt de premie van uw pakket betalen in termijnen van een jaar, half jaar, kwartaal of maand.

Wilt u de betaaltermijn wijzigen? Dat kan online via Mijn Univé. Maar u kunt ook contact opnemen met de Univé-winkel bij u in de buurt.

Pakketkorting is een regeling waarmee u voor iedere soort schadeverzekering in uw pakket 1% korting op uw premie krijgt. Die kan oplopen tot 10%. De korting start vanaf de tweede soort verzekering. Dus bij twee soorten verzekeringen in uw pakket krijgt u 2% korting, bij drie verzekeringen 3%, enz.
Heeft u bijvoorbeeld meerdere autoverzekeringen, dan tellen die mee als één soort verzekering. De korting ontvangt u wel over de totale premie. Lees meer over pakketkorting.

Uw schadeverzekeringen in één pakket betekent:

 • tot 10% pakketkorting op de totale premie van uw pakket
 • één premiebedrag en één nota voor het totale pakket
 • één overzicht per jaar van alle schadeverzekeringen in uw pakket
 • één datum waarop de verzekeringen in uw pakket worden verlengd.

Meer informatie leest u in de brochure

Als uw verzekeringen in een pakket zijn ondergebracht, kan per verzekering het volgende gebeuren:

 • De verlengingsdatum is eenmalig naar voren of naar achter geschoven (bv. van 1 juli naar 1 juni of andersom); hierdoor wordt uw verzekeringsjaar voor één keer korter of langer.
  Voortaan geldt deze nieuwe verlengingsdatum jaarlijks voor alle verzekeringen in uw pakket.
 • Uw betaaltermijn wordt aangepast (bv. van kwartaalbetaling naar maandbetaling).
  Deze nieuwe betaaltermijn geldt voortaan voor alle verzekeringen in uw pakket.

Als u hierdoor te veel of te weinig heeft betaald, verrekenen wij dat over alle verzekeringen in uw pakket. Hierdoor krijgt u eenmalig een bedrag terug of moet u juist eenmalig een bedrag bijbetalen.

Voor het bepalen van de verlengingsdatum van uw pakket hebben wij een gewogen gemiddelde genomen van de verlengingsdata van uw huidige Univé-polissen. Hierdoor kan het zijn dat uw polissen niet meer per eerste van de maand worden verlengd, maar op een andere dag van de maand. Wordt bijvoorbeeld uw ene verzekering nu verlengd per 1 juni en de andere per 1 juli, dan komt de nieuwe verlengingsdatum voor uw pakket te liggen rond 15 juni.

Ja, dat kan. En ook als u een nieuwe verzekering wilt afsluiten of een verzekering wilt opzeggen, is dat heel eenvoudig. Bijvoorbeeld online in Mijn Univé. Maar u kunt ook contact opnemen met de Univé-winkel bij u in de buurt.

Voor het bepalen van de betaaltermijn van uw pakket hebben we de betaaltermijn van uw huidige polissen bij Univé bekeken. Daarbij wordt voor uw pakket gekozen voor uw kleinste huidige betaaltermijn. Betaalt u nu bijvoorbeeld 2 verzekeringen per maand en 1 per kwartaal, dan gaan we voor uw pakket voortaan uit van uw kleinste betaaltermijn. Voor uw pakket wordt de betaaltermijn dus voortaan: per maand.

In alfabetische volgorde: aansprakelijkheid, auto, boot, bromfiets, camper, caravan, doorlopende reis en annulering, fiets, kostbaarheden, motor, oldtimer, ongevallen, rechtsbijstand en wonen.
De pakketkortingsregeling geldt dus alleen voor uw schadeverzekeringen (d.w.z. niet voor zorg- en levensverzekeringen).
Meer informatie leest u in de brochure.

U kunt uw premie betalen per factuur of per automatische incasso. Wilt u de manier van betalen wijzigen? Dat kan online via Mijn Univé. Maar u kunt ook contact opnemen met de Univé-winkel bij u in de buurt.

Nee, in het verleden betaalde u bij het afsluiten van de meeste verzekeringen eenmalige poliskosten. Maar voortaan hoeft u voor het afsluiten, wijzigen of opzeggen van een verzekering geen poliskosten meer te betalen.

Niet alle verzekeringen van Univé zijn onderdeel van een verzekeringspakket. Voor de volgende Univé-verzekeringen blijft u de premie apart betalen:

 • kortlopende reisverzekering
 • kostbaarhedenverzekering als u die vóór 20 april 2015 heeft afgesloten
 • scootmobielverzekering
 • zorgverzekering
 • zakelijke en/of agrarische verzekeringen (bv. de aanhangwagenverzekering)
 • fietsverzekering als u die vóór 23 mei 2014 heeft afgesloten (want dan heeft u de premie al in één keer betaald).

Verzekeringen behoren ook niet tot uw pakket als:

 • u ze via Univé heeft afgesloten bij een andere verzekeraar
 • u ze via een andere Regionale Univé heeft afgesloten
 • ze niet op uw naam staan, maar op naam van uw partner of kind
 • u ze betaalt via een andere bankrekening.

Bestaat uw pakket uit 2 of meer soorten schadeverzekeringen, dan heeft u recht op pakketkorting. Wilt u dat uw verzekeringen zoveel mogelijk in één pakket terechtkomen? Neem dan contact op met uw Univé-adviseur.

Heeft u vragen over uw verzekeringen of over uw verzekeringspakket? Dan kunt u online uw vraag stellen of telefonisch contact met ons opnemen: 0592 348 999. Maar u kunt natuurlijk ook langskomen bij een Univé-winkel bij u in de buurt.

Pakketcorrectie

Heeft u meerdere soorten schadeverzekeringen van Univé in een pakket, dan heeft u recht op Pakketkorting. Hoe meer soorten schadeverzekeringen u heeft, hoe hoger uw korting. Sinds vorig jaar wordt Pakketkorting al direct in mindering gebracht op uw premie.

In de oude situatie werd eens per jaar de korting achteraf verrekend. Dit stond bekend als het Premie Voordeel Plan. Univé overgegaan naar de berekening van de korting achteraf (Premie Voordeel Plan) naar een berekening vooraf (Pakketkorting). Het afgelopen jaar was daardoor een overgangsperiode Helaas is er een fout gemaakt in de berekening van deze overgangsperiode. Hierdoor heeft u al Pakketkorting ontvangen op uw premie en heeft u ook eenmalig een te hoog bedrag ontvangen op basis van de oude situatie (Premie Voordeel Plan).  U heeft hierdoor te veel ontvangen. Het te veel betaalde bedrag moet u nu terugbetalen.

Ja, de berekening van uw huidige Pakketkorting klopt. Dit heeft verder geen gevolgen voor uw huidige verzekeringspremie en/of Pakketkorting.

De correctie op de Pakketkorting die eerder al is uitbetaald staat niet in Mijn Univé vermeld.

In Mijn Univé ziet u alle verzekeringen die u bij Univé heeft.De premie die bij uw verzekeringspakket vermeldt staat, is al inclusief de huidige Pakketkorting.

Ja, als u bericht van ons heeft ontvangen moet u terugbetalen.

Degene aan wie de brief gericht is moet terugbetalen. Heeft u geen brief ontvangen die aan u geadresseerd is, dan hoeft u niets terug te betalen.

Nee, de zorgverzekering van Univé telt niet mee voor Pakketkorting. U vindt een overzicht van alle verzekeringen die meetellen voor Pakketkorting op www.unive.nl/zekerheid/pakketkorting.

U vindt een overzicht van alle verzekeringen die meetellen voor Pakketkorting op www.unive.nl/zekerheid/pakketkorting.