Ga naar inhoud

Gevolgmachtigd agent

N.V. Univé Schade heeft een volmacht gegeven voor schadeverzekeringen. Deze zogenaamde gevolmachtigd agent heeft van ons de bevoegdheid gekregen om binnen vooraf afgesproken kaders als verzekeraar op te treden. In alle gevallen blijft N.V. Univé Schade de risicodrager.

Hoe werkt een gevolmachtigd agent?

Een gevolmachtigd agent neemt bijna alle werkzaamheden van de verzekeringsmaatschappij over. U kunt hierbij denken aan werkzaamheden als het offreren, accepteren en muteren van verzekeringen, het voeren van de polisadministratie, de schadebehandeling en de in- en excasso. De gevolmachtigd agent doet dit voor rekening en risico van de volmachtgever, in dit geval N.V. Univé Schade. Het financiële risico wordt dus gelopen door Univé en niet door de gevolmachtigd agent.

Gevolmachtigd agenten hebben een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Een gevolmachtigd agent biedt verzekeringen aan via één of meer adviseurs.

Wat betekent dit voor u?

Uw adviseur of het volmachtbedrijf is altijd uw eerste aanspreekpunt voor vragen, mutatieverzoeken, schademeldingen etc.

Welke gevolmachtigd agenten heeft Univé?

N.V. Univé Schade heeft een volmacht afgegeven voor particuliere en zakelijke schadeverzekeringen aan Your Benefits Assuradeuren B.V. De volmacht omvat de volgende productgroepen: brand, aansprakelijkheid, motorrijtuigen, ongevallen en reis.