Ga naar inhoud

Wat verstaat Univé onder een ongeval?

Een ongeval is een gebeurtenis waardoor lichamelijk letsel ontstaat als rechtstreeks en uitsluitend gevolg van een plotseling inwerkend geweld op het lichaam. Het lichamelijk letsel moet medisch vast te stellen zijn. Maar de dekking van de verzekering geldt ook voor andere gebeurtenissen. De details leest u in de polisvoorwaarden.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?