Ga naar inhoud

Kan ik mijn schade online melden?

Ja, je kunt de schade op diverse manieren online melden. Bijvoorbeeld via de persoonlijke online omgeving Mijn Univé of via de Univé App.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?