Ga naar inhoud

Veelgestelde vragen over de ongevallenverzekering

​Motorrijden is standaard gratis meeverzekerd. Dit hoeft u dus niet apart mee te verzekeren. De dekking geldt ook als u op een andere motor rijdt dan uw eigen exemplaar (bv. bij huur). Bereken uw premie.

Niet verzekerd zijn ongevallen na gebruik van alcohol en/of drugs, gevaarlijke sporten en bepaalde gevaarlijke beroepen zoals militair. De details leest u ook in de polisvoorwaarden.

De kosten die u moet maken na een ernstig ongeluk zijn vaak erg hoog. Denk aan kosten voor aanpassingen in uw woning. Ook als iemand uit uw gezin overlijdt, is een extra geldbedrag vaak noodzakelijk om alle extra kosten te betalen. Met een Univé ongevallenverzekering ontvangt u een uitkering na een ernstig ongeluk waarbij een van de verzekerden blijvend invalide raakt of overlijdt. De verzekering geldt thuis, in het verkeer, tijdens de meest werkzaamheden en tijdens een vakantie. Bereken uw premie.

Univé keert na een ongeval ook uit als u via een andere verzekering of instantie al een uitkering ontvangt.  Het maakt voor de ongevallenverzekering van Univé dus niet uit of u ook nog via een andere (ongevallen)verzekering of regeling een uitkering ontvangt.

De verzekering loopt door tot de 80e verjaardag van de verzekeringnemer.  Daarna vervalt de polis bij  de eerstvolgende verlengingsdatum. Is uw partner op dat moment jonger dan 80 jaar? Dan loopt de verzekering voor uw partner gewoon door tot de 80-jarige leeftijd.

Een ongeval is een gebeurtenis waardoor lichamelijk letsel ontstaat als rechtstreeks en uitsluitend gevolg van een plotseling inwerkend geweld op het lichaam. Het lichamelijk letsel moet medisch vast te stellen zijn. Maar de dekking van de verzekering geldt ook voor andere gebeurtenissen. De details leest u in de polisvoorwaarden.

​Nee. Als u kiest voor de ongevallenverzekering van Univé zijn uw kinderen 24 uur per dag verzekerd. Dus ook op school. Er is dan geen aparte scholierenverzekering nodig.

De verzekering geldt ook voor kinderen die voor studie ergens anders wonen. Gaat uw kind voor studie/stage naar het buitenland? Dan geldt de verzekering voor maximaal 12 maanden achter elkaar. Bereken uw premie.

Via de aanvullende dekking risicovolle beroepen kunt u zich verzekeren voor blijvende invaliditeit of overlijden bij ongevallen tijdens het uitvoeren van de volgende risicovolle beroepen: 

  • Politie, brandweer
  • Werkzaamheden in de hoogte zoals dak-, riet- en leiendekken, glazen wassen, reinigen van gevels etc.
  • Het africhten van paarden, werkzaamheden in het circus of stuntartiest
  • Duiker of classificeerder
  • Werkzaamheden  aan boord van een (lucht)vaartuig of op een booreiland
  • Sloper, slachter en uitbener
  • Houtbewerker of boomrooier
  • Koerier  en bezorgdiensten met een motorrijtuig of op de fiets

Let op: ongevallen die zijn ontstaan tijdens werkzaamheden als militair zijn nooit verzekerd.

Ja, u kunt uw schade op diverse manieren online melden. Bijvoorbeeld via uw persoonlijke online omgeving Mijn Univé of via de Univé App.