Ga naar inhoud

Krijg ik ook hulp in het buitenland?

Hulp na een ongeval of diefstal geldt voor alle landen waar uw groene kaart geldig is. Hulp bij pech (de aanvullende verzekering Univé Pechhulp) geldt alleen in Nederland.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?