Ga naar inhoud

Wat valt er onder een huisdierenverzekering?

Een huisdierenverzekering kun je zien als een zorgverzekering voor huisdieren. Medisch noodzakelijke kosten die het gevolg zijn van een ongeval, ziekte of aandoening worden vergoed.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?