Partners van Duurzame Zekerheid

Voor Duurzame Zekerheid werkt Univé met verschillende partners. Zo maken we het samen mogelijk om asbest te verwijderen en groene energie te produceren. Maak kennis met onze partners.

Greenchoice

Greenchoice is niet zomaar een energiebedrijf, maar een groene beweging waar iedereen zich bij kan aansluiten. Greenchoice brengt al 20 jaar groene energie dichtbij. Daarom bieden wij samen met Greenchoice 100% zonnestroom die door agrarische Univé-leden wordt geproduceerd voor een eerlijke prijs. 

Met een deel van deze prijs worden de zonnepanelen betaald. Zo draagt u samen met Univé en Greenchoice bij aan de verduurzaming van uw regio. Op weg naar een toekomstbestendige maatschappij. Helemaal in de filosofie van Univé: er zijn voor elkaar en elkaar helpen.

Rabobank

De Rabobank is een coöperatieve bank met een missie. Samen met klanten, leden en partners zet de bank zich in voor een sterkere leefomgeving en voor de grote maatschappelijke uitdagingen van nu. Met als uitgangspunt dat we samen meer bereiken dan alleen.

Vanwege haar roots voelt de Rabobank zich van oudsher al betrokken bij de agrarische sector. Met name in deze sector zijn nog veel bedrijfspanden met asbesthoudende daken. Die worden steeds lastiger te verzekeren, wat voortgang van een bedrijf vroeg of laat kan bedreigen als de ondernemer zijn asbestdak niet vervangt. Saneren is voor veel ondernemers echter een (te) kostbare aangelegenheid, waardoor actie ondernemen ook een uitdaging kan zijn. Om deze groep klanten te helpen vonden Univé en Rabobank elkaar als duurzame partners. Samen willen beide coöperaties hun leden ontzorgen bij een probleem dat cruciaal is voor hun bedrijfsvoortzetting in de toekomst.

Rabobank is ingestapt als financier en partner om de uitvoering op landelijke schaal mogelijk te maken en te versnellen. De samenwerking betekent dat ook zakelijke en particuliere leden van de Rabobank van respectievelijk de verduurzamingsondersteuning en de energielevering gebruik kunnen maken.

GroenLeven

GroenLeven is marktleider in grootschalige zonne-energie in Nederland. Elke dag werken zij gepassioneerd aan hun missie: de wereld voorzien van schone energie en daarmee een substantiële bijdrage leveren aan de energietransitie in Nederland. Samen met overheden, netbeheerders, bedrijven, het onderwijs en innovatieve ondernemers creëert GroenLeven zonne-energiebronnen op daken, kassen, parkeerplaatsen, vuilstorten, industrieterreinen, water en boven (zacht)fruit: dubbelfuncties. 

GroenLeven heeft al meer dan 800 grootschalige zonnedaken gerealiseerd en is zonne-energiepartner van Duurzame Zekerheid, het energieconcept van Univé. Met Duurzame Zekerheid gaat de coöperatie de daken van haar zakelijke leden asbestvrij maken. GroenLeven verduurzaamt hierna de daken door deze te voorzien van zonnepanelen. Zo bieden zij de ondernemer een totaaloplossing: goed voor het klimaat, het duurzame imago én de portemonnee.  

Meer weten over GroenLeven? Neem dan een kijkje op www.groenleven.nl 

Middendorp Montage

Met meer dan vijftien jaar ervaring is Middendorp Montage gespecialiseerd op het gebied van dak- en gevelsystemen. Door heel Nederland realiseren wij grote en kleine dakrenovaties en nieuwbouwprojecten in zowel de agrarische als utiliteitsector. Als totaalleverancier op het gebied van isolatie, dak- en wandbeplating, sandwichpanelen en geïsoleerde daken verrichten we alle werkzaamheden in eigen beheer. Daarmee verzekeren we korte lijnen en een vlotte afhandeling. 

Middendorp Montage is partner van Duurzame Zekerheid en zal de asbestdaken van de agrarische bedrijven gaan vervangen. Nadat het nieuwe dak is gemonteerd, zal deze worden voorzien van zonnepanelen. Met deze totaaloplossing zullen wij het aantal asbestdaken in Nederland omlaag brengen en daarnaast bijdragen aan het opwekken van duurzame stroom.