Mijn Goede Doel Dichtbij


Lokaal maatschappelijk betrokken zijn, is belangrijk voor Univé Dichtbij. Met het fonds Mijn Goede
Doel Dichtbij, een fonds van én voor leden, geven wij hier invulling aan. Eén keer per jaar ondersteunen wij een 3 lokale goede doelen die ieder € 1.500 van ons ontvangen. Het gaat om projecten in uw buurt met een breed maatschappelijk draagvlak.

Zo komt uw goede doel écht dichtbij

Kent u een goed doel bij u in de buurt waarvan u vindt dat het een steuntje in de rug kan gebruiken? Wijs deze organisatie dan op Mijn Goede Doel Dichtbij en laat ze een aanvraag bij ons doen. Bij een positieve beoordeling van het verzoek wordt het goede doel door ons genomineerd.

Een nominatie betekent nog geen donatie. Eén keer per jaar nodigen wij onze leden uit online te stemmen op de genomineerde goede doelen. Welke 3 goede doelen uiteindelijk ondersteund wordt, dát bepalen onze leden.

De 3 goede doelen met de meeste stemmen ontvangen ieder € 1.500,- van ons.

De winnaars van de waardecheques van 2017 zijn Sportplein Emmerhout, St. Uut Kiek Dag Nijkerkerveen en St. Leefbaar Espel.

Spelregels

Wilt u een aanvraag doen, houdt dan rekening met de volgende spelregels:

  • De aanvrager dient een relatie van Univé Dichtbij te zijn. Bent u geen lid? Dan kunt u wel een verzoek indienen, maar zullen we een afweging moeten maken;
  • De aanvraag wordt ingediend via het sponsoraanvraagformulier​;
  • Het goede doel vindt plaats/is gevestigd in het werkgebied van Univé Dichtbij;
  • Het goede doel heeft een sociaal maatschappelijk karakter. Initiatieven met een persoonlijk doel sponsoren wij niet.
  • Het goede doel heeft geen winstoogmerk;
  • Het goede doel past bij onze kernwaarden: persoonlijk, betrokken en dichtbij;
  • Het goede doel dient een zichtbaar resultaat te hebben.

Aanmelden Mijn Goede Doel Dichtbij 2018

Tot 1 augustus 2018 kunt u uw goede doel opgeven.

De inschrijving voor 2018 is gesloten. In het najaar van 2018 zal er gestemd gaan worden op dé 3 goede doelen van 2018.

U kunt uw goede doel voor Mijn Goede Doel 2019 aanmelden via dit sponsoraanvraagformulier.

Nb. Wij verzoeken u uw sponsoraanvraag enkel via bovenstaand online aanvraagformulier in te dienen. Sponsoraanvragen welke telefonisch of schriftelijk ingediend worden, zullen wij niet in behandeling nemen.