Zorg

Eigen risico of eigen bijdrage: wanneer betaal je nu wat?

Eigen risico of eigen bijdrage wanneer betaalt u nu wat?

Wanneer heb ik nu te maken met het eigen risico en wanneer met een eigen bijdrage? Die vraag wordt met enige regelmaat gesteld aan onze adviseurs.

Aan de hand van een aantal rekenvoorbeelden zetten we de belangrijkste zaken voor je op een rij.

Eigen risico zorgverzekering

Als je 18 jaar of ouder bent, heb je een wettelijk verplicht eigen risico voor je zorgverzekering. Voor 2019 heeft de overheid dit vastgesteld op € 385,- per jaar. Hiermee is het eigen risico gelijk gebleven ten opzichte 2018. 

Je kunt daarnaast kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Hiermee kun je de premie van je basisverzekering verlagen. Hoe hoger je eigen risico, hoe lager je premie.

Ook goed om te weten, het eigen risico telt niet voor:

 • Voorkeursgeneesmiddelen of te wel preferente medicijnen. De kosten voor de terhandstelling door de apotheker vallen wel onder je eigen risico.
 • De door de zorgverzekeraar als voorkeursproduct geselecteerde drinkvoedingen zoals genoemd in het Reglement farmaceutische zorg
 • Huisartsenzorg. Geneesmiddelen (met uitzondering van voorkeursgeneesmiddelen) die de huisarts voorschrijft, vallen wel onder het eigen risico. Dit geldt ook voor laboratoriumonderzoek op verzoek van je huisarts.
 • Verpleging en verzorging
 • Verloskundige zorg en kraamzorg (maar indirect hiermee samenhangende kosten voor o.a. bloedonderzoek of ziekenvervoer tellen wel mee voor het eigen risico).
 • Hulpmiddelen in bruikleen (vervoer en onderhoud tellen wel mee voor het eigen risico).
 • Bepaalde nacontroles van een nier- of leverdonor
 • Eventueel eigen bijdragen en/of eigen betalingen
 • Specifieke zorgprogramma’s zoals het Stoppen met roken-programma

Rekenvoorbeeld vrijwillig eigen risico 2019

Stel, je kiest voor een vrijwillig eigen risico van € 200,- en je hebt in 2019 specialistische zorg nodig in het ziekenhuis. Dit kost € 1.560,-.

Jij betaalt dan € 585,- (€ 385,- verplicht + € 200,- vrijwillig eigen risico) en je zorgverzekeraar betaalt het restantbedrag van € 975,-. Over zorgkosten die je de rest van het jaar maakt wordt geen eigen risico meer ingehouden.

Eigen bijdrage zorgverzekering 2019

Voor sommige zorgkosten geldt een eigen bijdrage. Dit betekent dat je een deel van deze kosten zelf betaalt. Reden hiervoor is het betaalbaar houden van de zorg. Het bedrag dat daarna overblijft telt mee voor het eigen risico.

Een eigen bijdrage betaal je onder andere voor:

 • Bepaalde hulpmiddelen (zoals een pruik of orthopedische schoenen)
 • Zittend ziekenvervoer
 • Verloskundige zorg en kraamzorg
 • Bijzondere tandheelkundige zorg vanaf 18 jaar
 • Gebitsprotheses
Deel dit bericht:

Redactie

De blogredactie van Univé deelt tips en adviezen over voorkomen en beperken. Zakelijk en particulier.