Ga naar inhoud

Hoe meten jullie mijn rijgedrag?

De Univé App registreert automatisch uw rijgedrag. Op de achtergrond registreert de app middels allerlei sensoren in uw telefoon uw beweging, versnelling, locatie, enz. Met een slim algoritme bepalen we of u de auto bestuurt en hoe uw rijgedrag is.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?