Ga naar inhoud

Veelgestelde vragen over de doorlopende annuleringsverzekering

Heeft u een doorlopende annuleringsverzekering en moet u uw reis afbreken vanwege een annuleringsreden die in onze polisvoorwaarden voorkomt (bv. ernstige ziekte of ontslag)? Dan krijgt u niet de hele reissom terug, maar een vergoeding voor de gemiste reisdagen. Heeft u uw doorlopende annuleringsverzekering aangevuld met een uitgebreide dekking? Dan krijgt u ook bij eerdere terugkeer naar huis de volledig verzekerde reissom terug tot het maximumbedrag op de polis.

Tot wanneer u een annuleringsverzekering af kunt sluiten, hangt af van wanneer u uw vakantie boekt of heeft geboekt. Een doorlopende annuleringsverzekering is geldig voor:

  • Vakanties die u na de ingangsdatum van de verzekering boekt
  • Vakanties die u maximaal 7 dagen voor de ingangsdatum van de verzekering heeft geboekt
  • Vakantie die u langer dan 7 dagen voor de ingangsdatum van de verzekering heeft geboekt, maar waarvan de vertrekdatum langer dan 1 maand na de ingangsdatum van de verzekering ligt

De kortlopende annuleringsverzekering geldt alleen als u uw vakantie maximaal 7 dagen voor de ingangsdatum heeft geboekt óf als u uw vakantie langer geleden heeft geboekt, maar de vertrekdatum langer dan 1 maand na de ingangsdatum ligt.

U hoeft geen schadeformulier in te vullen. Het is wel mogelijk dat de behandelaar contact met u opneemt voor aanvullende informatie om uw schade af te kunnen handelen. Bewaart u alle informatie die betrekking heeft op uw schade, zoals uw boekingsnota en de annuleringsnota. 

Bent u verzekerd voor de schade en heeft u van Univé een bevestiging ontvangen dat wij gaan betalen? Dan duurt het maximaal vijf werkdagen voordat u de vergoeding krijgt.

Heeft u uw reis tussentijds moeten afbreken? Dan krijgt u bij een geldige annuleringsreden een vergoeding voor de gemiste reisdagen. Het bedrag per gemiste dag is de totale reissom gedeeld door het aantal dagen dat u van plan was op reis te gaan.

Binnen tien dagen na uw schademelding kunt u een reactie van Univé verwachten. Dit kan één van de volgende reacties zijn:

  • U ontvangt een bevestiging dat uw schade wordt vergoed. Wij vertellen u dan wat de vergoeding is. 
  • Wij bellen u om de schademelding inhoudelijk verder met u te bespreken. Daarnaast informeren wij u over het verdere verloop van uw schademelding. 
  • Wij vragen u om aanvullende informatie aan ons toe te sturen. Bijvoorbeeld nota’s of andere bewijsstukken. 
  • Als u niet verzekerd bent voor de schade, vertellen wij u waarom wij de schade niet vergoeden.

Heeft u uw reis vooraf geannuleerd? Dan krijgt u bij een geldige annuleringsreden de annuleringskosten van uw reis vergoed.

Doorlopende annuleringsverzekering
Wij betalen tot maximaal € 1.500,- per verzekerde per reis. Met een maximum van € 6.000,- per jaar voor alle verzekerden samen. Of als dit op uw polis staat maximaal € 3.000,- per verzekerde per reis. Met een maximum van € 12.000,- per jaar voor alle verzekerden samen.

Kortlopende annuleringsverzekering
Wij betalen tot maximaal de verzekerde reissom die op uw polis staat. Bij het afsluiten van uw kortlopende annuleringsverzekering kiest u zelf de verzekerde reissom. U kunt dit verzekeren tot maximaal € 5.000,- per persoon per reis en € 25.000,- voor alle verzekerden samen.