Ga naar inhoud

9 februari 2020

Univé breidt dekking schadeverzekeringen uit met standaard cyberhulp

Univé gaat haar leden helpen bij het voorkomen, beperken en herstellen van schade door cybercriminaliteit. De coöperatie heeft een speciale cyberhelpdesk opgezet, die 24/7 klaarstaat voor klanten die met cybercriminaliteit te maken hebben of dit vermoeden. De toegang tot de service is standaard toegevoegd aan de dekking van alle schadeverzekeringen en daarmee direct beschikbaar voor 1,1 miljoen leden.

‘Voor zowel particulieren als ondernemers is cybercriminaliteit een steeds groter risico,’ legt Marco Nanne, directeur Univé Schade, uit. We hebben daarom de dekking van onze verzekeringen op grote schaal uitgebreid. Zo willen we onze leden helpen zich te beschermen tegen de gevolgen van cybercriminaliteit. Zeker in een tijd waarin onze afhankelijkheid van online sterk is toegenomen.’

Jaarlijks ruim 2 miljoen slachtoffers
Waar de hoeveelheid slachtoffers van traditionele criminaliteit als inbraak, diefstal en vernieling daalt, neemt dit aantal in geval van cybercriminaliteit sinds 2016 jaarlijks toe. Volgens de laatste meting van het CBS werden in 2019 meer dan twee miljoen Nederlanders slachtoffer van cybercriminaliteit. Dat dit aantal in 2020 opnieuw hoger zal blijken, lijkt het jaartotaal aan geregistreerde online misdrijven te voorspellen. Vorige maand maakte de politie bekend dat het in 2020 maar liefst elfduizend meldingen van een cyberincident ontving. Een stijging van 127 procent ten opzichte van het jaar ervoor. De politie schrijft de trend mede toe aan de coronapandemie.

Lastig te herkennen
Naast de toename van cybercriminaliteit, gaan cybercriminelen ook steeds professioneler te werk. Volgens Marco Nanne, maakt dat het lastiger fraude te herkennen. ‘Van risico’s als phishing, ransomware of pinpasfraude hebben de meeste mensen wel gehoord, maar hoe je dit herkent of de gevolgen ervan kunt voorkomen is vaak minder bekend. Laat staan wat te doen wanneer je computer daadwerkelijk is gehackt of iemand je bankgegevens heeft ontfutseld, aldus Nanne, die benadrukt dat cybercriminaliteit complex is en het iedereen kan overkomen. ‘Met een centrale cyberhelpdesk die altijd bereikbaar is, zijn onze leden zeker van hulp in geval van een cyberdelict. Wel zo prettig, in een tijd waarin digitaal en online steeds meer de norm zijn.’

Standaard uitbreiding dekking
Volgens Univé zijn veel mensen zich onvoldoende bewust van het groeiende risico van cybercriminaliteit, terwijl dit iedereen kan overkomen. Daarom, en door de toenemende complexiteit en grote gevolgen ervan, biedt Univé toegang tot de cyberhelpdesk standaard aan vanuit de dekking van alle schadeverzekeringen. Nanne: ‘Als ledenorganisatie willen we onze leden zekerheid bieden door het voorkomen van schade en het beperken van risico’s. We zien het daarom als onze taak ook bij redelijk nieuwe risico’s als cybercriminaliteit, die een enorme impact hebben, oplossingen voor hen te bedenken en toe te passen.’ Naast toegang tot de cyberhelpdesk zijn particuliere leden met een aansprakelijkheidsverzekering of inboedelverzekering standaard tot een bedrag van € 2.000 per jaar verzekerd in geval van schade door cybercriminaliteit. Voor zakelijke leden met een aansprakelijkheids- of roerende zakenverzekering, geldt een maximum van € 10.000 per jaar.

Minimale kosten door volume
De cyberhulp en -dekking is voor leden van Univé ten minste twaalf maanden kosteloos. Daarna, vanaf de verlengingsdatum van de verzekering in 2022, zorgt de uitbreiding van service en dekking voor een zeer geringe premiestijging, in de meeste gevallen minder dan een euro per maand. Hoe Univé de premiekosten hiervoor laag weet te houden, wijt Nanne aan de coöperatieve grondslag zonder winstoogmerk van Univé. ‘Met 1,1 miljoen leden en nog meer schadeverzekeringen is het volume voor risicospreiding bijzonder groot. Dat maakt dat we met een kleine premiestijging vanaf 2022, onze leden kunnen helpen een groeiend en belangrijk risico als cybercriminaliteit te beperken, erger te voorkomen, en gevolgen te herstellen,’ aldus de Nanne.

Univé is de eerste verzekeraar die op grote schaal haar leden helpt zich te beschermen tegen de gevolgen van cybercriminaliteit. Dat de cyberhulp en -dekking het eerste jaar geen extra kosten meebrengt is volgens Nanne te danken aan de gezonde positie van Univé, terwijl ook de schadelast in 2020 lager uitviel dan voorzien. ‘Univé is een coöperatie zonder winstoogmerk. Met de ruimte die we hebben, kijken we daarom altijd hoe we onze leden een zo scherp mogelijke premie en een zo compleet mogelijke dekking kunnen bieden.’

Deel dit bericht