Ga naar inhoud

23 april 2020

Univé bouwt verder aan het bieden van de meeste zekerheid

Coöperatie Univé heeft het jaar 2019 afgesloten met goede financiële resultaten. De nettowinst over 2019 bedraagt € 52 miljoen en de premieopbrengsten van de coöperatie stegen naar € 507 miljoen. Met een solvabiliteitsratio van 325% is Univé ook voor de lange termijn een kapitaalkrachtige organisatie. Het resultaat over 2019 is sterk positief beïnvloed door goede beleggingsresultaten en een goed technisch resultaat. Deze cijfers komen uit het financiële jaarverslag 2019.

Ron Bavelaar, Voorzitter Raad van Bestuur Coöperatie Univé, is tevreden over de behaalde resultaten en kijkt met name ook vooruit: “Als ledenorganisatie bieden wij zekerheid aan onze leden. Dat betekent meer dan alleen goed verzekeren. Het betekent dat we leden kennen en samen nadenken over het verkleinen van risico’s en het voorkomen van leed. Dat is een continu proces, dat nooit af is. Wij staan altijd naast onze leden en kijken samen naar de mogelijkheden. Dat vergt een mentaliteit die ons uniek maakt. Univé werkt daarmee eerder vanuit het hart dan vanuit het hoofd. Die mentaliteit is een belangrijke pijler voor de komende jaren.”

Diepgeworteld in lokale gemeenschap
Ook In 2020 gaat Univé weer nieuwe producten- en dienstenproposities ontwikkelen en blijft investeren om de meest persoonlijke online dienstverlener met winkels te zijn. Bavelaar: “We zijn diepgeworteld in de lokale gemeenschap en met onze regionale spreiding en winkels ook fysiek dicht bij onze leden. Dat is waarmee we het verschil maken. Ook wij verwachten dat het coronavirus een forse impact zal hebben op met name onze zakelijke leden en bieden hen waar mogelijk soelaas om door deze moeilijke tijd te komen. Ondanks de moeilijke omstandigheden waarin wij als samenleving nu verkeren, kunnen onze leden erop vertrouwen dat wij ook in 2020 de zekerheid blijven bieden die zij van ons gewend zijn. Univé Groep is dankzij haar sterke kapitalisatie prima in staat om ook onder het huidige beursklimaat substantiële schokken goed op te vangen. Dat blijkt ook uit de risicoanalyse die Univé Groep in relatie tot de impact van het coronavirus heeft uitgevoerd. Univé is bovendien een langetermijnbelegger. Beleggingsresultaten moeten dan ook over een langere periode worden beschouwd.”

Goed beleggingsresultaat
Het positieve beleggingsresultaat over 2019 bedraagt € 70 miljoen en is sterk beïnvloed door een goed beursklimaat en een gunstige schadeontwikkeling als gevolg van weinig grote calamiteiten, terwijl  over 2018 juist sprake was van een negatief beleggingsresultaat in combinatie met een bovengemiddeld aantal schadeclaims. Het technisch resultaat (exclusief toegerekende beleggingsopbrengsten) over 2019 bedraagt € 20 miljoen en is daarmee € 17 miljoen hoger dan over 2018 (€ 3 miljoen). Ook droeg de groei van de totale portefeuille met bijna 43.000 polissen hieraan bij. De verdiende bruto premie is ten opzichte van 2018 met € 20 miljoen toegenomen  tot € 507 miljoen. Deze toegenomen premieomzet komt door een actief premiebeleid dat zorgt voor een gezond renderende portefeuille. Met een solvabiliteitsratio van 325% voldoet Univé ruimschoots aan de wettelijke solvabiliteitsnorm.

Tevreden leden en betrokken medewerkers
In 2019 is zowel de klanttevredenheid als de medewerkerstevredenheid van Univé opnieuw gestegen. Leden beoordeelden Univé vorig jaar gemiddeld met een royale 8, hetgeen blijkt uit doorlopend klantonderzoek van onafhankelijk onderzoeksbureau Motivaction. Ook de NPS-score is gestegen. Dat betekent dat meer leden Univé aanraden bij vrienden en bekenden. Deze goede klanttevredenheidsscores komen volgens Univé mede door haar betrokken en tevreden medewerkers. 88% van de medewerkers vindt Univé een ‘Great Place To Work’. In het Great Place To Work medewerkers tevredenheidsonderzoek dat jaarlijks wordt uitgevoerd, scoorde Univé in 2019 op alle vijf dimensies - geloofwaardigheid, respect, eerlijkheid, trots en kameraadschap - hoger dan in 2018.

Deel dit bericht