Ga naar inhoud

3 oktober 2022Vervoer

Meerderheid Nederlanders vindt zichzelf voorbeeldige weggebruiker

Ook partner doet het goed op de weg; vooral ‘gemiddelde Nederlander’ laat ruimte voor verbetering rijstijl

Zwolle, 3 oktober 2022 - Nederlanders scoren hoog wanneer het gaat om veilig rijden. Althans, wanneer zij hun eigen rijgedrag een score moeten geven. Volgens onderzoek van MarketResponse in opdracht van Univé waarderen Nederlanders hun eigen rijgedrag met een gemiddelde van 7,6. Ruim 60% van de 1007 respondenten gaf zichzelf een 8 of hoger. Ook hun partners en ouders kunnen met gemiddelden van 7,6 en 7,2 rekenen op een mooie beoordeling. Dat geldt een stuk minder voor andere weggebruikers, want over de rijstijl van ‘de gemiddelde Nederlander’ zijn Nederlanders een stuk minder enthousiast.

Vrouwen beoordelen eigen rijgedrag lager dan dat van partner
Met name oudere automobilisten en mannen zijn bovengemiddeld tevreden over hun eigen verkeersdeelname wanneer het gaat om veiligheid, blijkt uit het onderzoek. Ruim een kwart van de 65-plussers vindt de eigen rijstijl zeker een 9 waard, een rapportcijfer dat ook 1 op 5 mannelijke bestuurders zichzelf toekent. Vrouwen blijken met een gemiddelde beoordeling van 7,7 licht positiever over het rijgedrag van hun partner dan dat van hunzelf (7,5), 19% geeft hun wederhelft zelfs minstens een 9 als het gaat om veilige verkeersdeelname.

Voorbeeldige weggebruikers
Gevraagd zichzelf in een aantal verkeerssituaties te beoordelen, schetst een ruime meerderheid van de respondenten het beeld van een voorbeeldig weggebruiker. Maar liefst 92% van de automobilisten geeft naar eigen zeggen steevast richting aan bij het wisselen van baan. Het aantal respondenten dat gedoseerd snelheid terugneemt in plaats van hard remt is met 84% ook aanzienlijk. Volgens eigen beoordeling kiest 77% ook in de bocht voor beheersing in plaats van snelheid, schakelt 78% tijdig in plaats van laat en houdt eveneens 78% zich keurig aan de maximumsnelheid. Met name ouderen zien zichzelf als een veilige bestuurder, terwijl jongeren verbeterpunten zien om hun eigen rijgedrag te verbeteren.  

Jonge, onervaren man grootste gevaar op de weg
Dat laatste lijkt sowieso te gelden voor de medeweggebruikers die de respondenten in het verkeer treffen. Het rijgedrag van ‘de gemiddelde Nederlander’ kan met een gemiddelde beoordeling van 6,6 namelijk op aanzienlijk minder waardering rekenen. Volgens twee derde zit er voor hun op zijn best een 6 of een 7 in, terwijl 13% van de Nederlanders hun rijgedrag met een onvoldoende afkeurt. De meeste respondenten zijn van mening dat vooral (andere) mannen voor meer gevaar op de weg zorgen. Weinig verrassend vinden zij daarnaast dat een jonge leeftijd en gebrek aan rijervaring de kans op onveilige verkeerssituaties vergroten.

‘Kritische blik op eigen rijgedrag vervaagt’
Rob Stomphorst van Veilig Verkeer Nederland (VVN) is er nauwelijks verbaasd over dat Nederlanders het rijgedrag van zichzelf, hun partner en hun ouders veiliger vinden dan dat van (andere) medeweggebruikers. ‘Een kwestie van perceptie. We zijn bekend met onze eigen kwaliteiten en die van onze naasten en beoordelen onszelf als de perfecte bestuurder. Ook in het verkeer is ons vertrouwen daarop vaak zo rotsvast, dat het oncomfortabel voelt of zelfs niet in ons opkomt om dit ter discussie te stellen. Onze kritische blik vervaagt en áls we al door hebben dat we zelf gevaarlijke situaties of zelfs bijna een ongeluk veroorzaken, vergeten we dit vaak,’ aldus de woordvoerder. ‘Onbekend maakt daarentegen onbemind. Op anonieme weggebruikers die ons met manoeuvres op hoge snelheid wel eens in gevaar kunnen brengen of die ons juist in de weg zitten met hun lagere snelheid zijn we een stuk kritischer.’

Rijgedrag meten
In samenwerking met VVN lanceerde Univé deze maand Veilig op Weg, een tool waarmee autoverzekerden via hun gebruikersapp inzicht krijgen in hun daadwerkelijke rijgedrag. ‘Via Veilig op Weg willen we veilig rijgedrag en daarmee de algehele verkeersveiligheid helpen bevorderden,’ legt Johan van den Neste uit. Volgens de directeur van Univé Schade monitort de tool in welke mate gebruikers optrekken en afremmen, zich aan de snelheid houden en hun telefoon gebruiken tijdens het rijden. ‘Verzekerden die meetbaar veilig deelnemen aan het verkeer belonen we elke maand met een premiekorting, die kan oplopen tot 10 procent. Zo maken we samen het verkeer niet alleen veiliger, maar merken bestuurders die veilig rijden het voordeel ook in hun portemonnee. En als ik de respondenten in ons onderzoek mag geloven, is dat aantal groot…’

Deel dit bericht