Ga naar inhoud

22 april 2021

Coöperatie Univé bewijst meerwaarde in coronatijd

Coöperatie Univé heeft het jaar 2020 afgesloten met goede financiële resultaten. De nettowinst over 2020 bedraagt €37 miljoen en de premieopbrengsten van de coöperatie stegen naar €523 miljoen.

Het resultaat over 2020 is positief beïnvloed door een hoger technisch resultaat. Het overall resultaat van Univé Groep is lager dan 2019 door lagere beleggingsresultaten, aldus het jaarverslag. In een jaar dat gedomineerd werd door COVID-19 heeft de coöperatie haar meerwaarde bewezen aan haar leden door het bieden van verschillende coulanceregelingen, tijdelijke premiekortingen, het uitbreiden van de dekking en een donatie aan Stichting Univé Buurtfonds.

De kracht van samen
Ron Bavelaar, Voorzitter Raad van Bestuur Coöperatie Univé, is tevreden over de behaalde resultaten in een bewogen jaar: ‘2020 werd gedomineerd door COVID-19. Dat had een enorme impact op de samenleving, en dus ook op onze leden. Als coöperatie geloven we in de kracht van samen elkaar verder helpen. Ik ben er dan ook trots op dat we als organisatie hebben laten zien wat het zijn van een zekerheidsmerk - juist in onzekere tijden - voor onze leden inhoudt. Door steeds die stap extra te zetten en oplossingen te bedenken waarmee zij in deze moeilijke tijd geholpen kunnen worden. Met als resultaat diverse coulanceregelingen voor onze particuliere en zakelijke leden. Maar ook oprechte aandacht en vele hartverwarmende acties vanuit de Regionale Univé’s. Zoals het bezorgen van een bloemetje in verzorgingshuizen, het faciliteren van sportclubs zodat de leden in coronatijd konden blijven sporten, het sturen van een kaartje naar eenzame ouderen of simpelweg een belletje van onze medewerkers om te vragen hoe het gaat.’

Teruggeven aan de leden en de maatschappij
Door de uitstekende kapitaalspositie, het goede resultaat over 2020 en vanuit het coöperatieve gedachtegoed kan Univé haar leden de voordelen laten ervaren van het lidmaatschap. Onder andere door in 2021 de premie voor de autoverzekering met een tijdelijke ‘coronakorting’ te verlagen voor bestaande en nieuwe leden. In 2020 breidde Univé de dekking op de schadeverzekeringen van 1,1 miljoen leden standaard uit met Univé Cyberhulp; door het positieve resultaat kan de coöperatie de nieuwe dienstverlening tot verleningsdatum in 2022 kosteloos toevoegen. Naast deze tijdelijke premiekortingen en het uitbreiden van de dekking heeft Univé besloten een donatie te doen aan Stichting Univé Buurtfonds, die lokale initiatieven en activiteiten ondersteunt die helpen om samen risico's te voorkomen en - als er toch iets misgaat - eventuele gevolgen te beperken.

Goede financiële resultaten
Univé’s nettowinst over 2020 bedraagt €37 miljoen en de premieopbrengsten van de coöperatie stegen naar €523 miljoen. Het positieve beleggingsresultaat over 2020 bedraagt €20 miljoen. Ten opzichte van 2019 is dit €50 miljoen lager. De verdiende bruto premie is ten opzichte van 2019 met €16 miljoen toegenomen tot €523 miljoen, mede dankzij de groei van de totale portefeuille met 50.000 polissen. Met een solvabiliteitsratio van 350% (2019: 325%) voldoet Univé ruimschoots aan de wettelijke solvabiliteitsnorm.

Zorg voor tevreden leden en betrokken medewerkers
In 2020 is zowel de medewerkerstevredenheid als de klanttevredenheid opnieuw gestegen. 91% van de medewerkers vindt Univé een ‘Great Place To Work’. In het Great Place To Work medewerkers-tevredenheidsonderzoek dat jaarlijks wordt uitgevoerd, scoorde Univé in 2020 op alle vijf dimensies - geloofwaardigheid, respect, eerlijkheid, trots en kameraadschap - hoger dan in 2019.  De leden beoordeelden Univé vorig jaar gemiddeld met een 8,2, zo blijkt uit doorlopend klantonderzoek van onafhankelijk onderzoeksbureau Motivaction. Ook de NPS-score is opnieuw gestegen. Dat betekent dat meer leden Univé aanraden bij vrienden en bekenden. Ron Bavelaar: ‘Het zijn van een coöperatie zonder winstoogmerk ligt ten grondslag aan de vele bijzondere initiatieven die we afgelopen jaar hebben ontplooid. Ze bewijzen het unieke karakter van Univé. We geven terug aan onze leden en aan de maatschappij. En ondanks de moeilijke omstandigheden waarin wij als samenleving nu verkeren, kunnen onze leden erop vertrouwen dat wij hen ook in 2021 de zekerheid blijven bieden die zij van ons gewend zijn.’

Deel dit bericht