Ga naar inhoud

30 juni 2021

Brabanders en Limburgers claimen meeste waterschade

Brabanders en Limburgers lijken in 2020 de meeste waterschade te hebben ondervonden. Dat concludeert Univé op basis van eigen cijfers over binnengekomen schademeldingen in het afgelopen jaar. Het droogst hield men het in Friesland en Zeeland, waar het claimpercentage ten opzichte van de zuiderlingen de helft lager lag. Gekeken naar de relatie tussen claims van de bewoners en het bouwjaar van hun woning, laten de meldingen zien dat een nieuwere woning niet per definitie minder schadezorgen geven.

Minste nattigheid in Zeeland
Zoals ook het aantal meldingen in de drie jaar ervoor weergeven, kwamen percentueel gemeten de meeste waterschadeclaims in 2020 uit Brabant en Limburg. Lekkage als gevolg van neerslag overkwam de Brabanders relatief het meest. Terwijl een defecte waterleiding mensen in Limburg het meest bezighield, waar ook rioolschade het vaakst werd doorgegeven. Nattigheid werd ook regelmatig gevoeld in Flevoland, dat de top 3 van meeste waterschademeldingen compleet maakt. Relatief werd de minste waterschade doorgegeven vanuit Zeeland, terwijl lekkage ook weinig voorkwam in Friesland en Gelderland het afgelopen jaar.

Bouwjaar en waterschade
Naast een vergelijk tussen regio, onderzocht Univé ook in hoeverre de leeftijd van een woning verband houdt met de gemelde waterschades. Daar lijkt volgens de coöperatie niet een-op-een sprake van. Weliswaar werden woningen die in dit en het afgelopen decennium werden opgeleverd het minst bezocht om waterschade te verhelpen, maar waren het - gemeten over de afgelopen vier jaar - bewoners van huizen uit de bouwjaren 1990 tot 2005 die het vaakst te kampen hadden met een defecte leiding. Schade door neerslag werd de afgelopen jaren daarentegen het meest gemeld vanuit vooroorlogse huizen die tot stand kwamen tussen 1900 en 1940. En over het geheel genomen waren het bewoners van woningen die in de zeventiger jaren zijn gebouwd, die het vaakst om een loodgieter vroegen.

'Willen helpen waterschade te voorkomen'
Hoewel het totaal aantal gevallen van waterschade in Nederland verschilt van de hoeveelheid gedekte claims waar Univé zich op baseert, geeft het onderzoek volgens Johan Van den Neste een waardevolle indicatie waar en voor wie er kansen liggen om preventief maatregelen te nemen. ‘Lekkage kan lelijke gevolgschade hebben en soms flink in de papieren lopen. En wanneer dit ontstaat door bijvoorbeeld achterstallig onderhoud of slijtage is er kans dat herstelkosten niet gedekt worden,’ aldus de directeur Univé Schade. ‘Met een dienst als bijvoorbeeld onze dakgootreinigingsservice zien we er voor leden daarom op toe dat neerslagwater soepel weg blijft vloeien het risico op lekkage wordt voorkomen. Daarnaast wijzen we er met preventietips op wat bewoners zelf eenvoudig kunnen doen om waterschade te voorkomen. Op die manier houden we het samen droog. En voorkomen we bovendien hoge kosten voor bijvoorbeeld vervanging van leidingen, tapijt en laminaat of muurherstel.’

Deel dit bericht