Ga naar inhoud

Wie zijn verzekerd met de aansprakelijkheidsverzekering?

Met een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren zijn u, uw logés en uw huisdieren altijd meeverzekerd. In  de tabel hieronder ziet u wie in welke situatie is verzekerd. 

Met de dekkingen 'eenoudergezin' of 'gezin met kinderen' zijn thuiswonende kinderen meeverzekerd, ook als ze 18 jaar of ouder zijn. Uitwonende kinderen zijn verzekerd als ze uitwonend zijn voor een voltijd- of duale studie. Ook als ze 18 jaar of ouder zijn. Een kind dat uitwonend is vanwege deeltijdstudie valt niet onder de gezinsdekking.

Eenpersoons-huishoudenSamenwonendEenoudergezinGezin met kinderen
Uzelf

X

XXX
Uw partnerXX
Uw thuiswonende kinderenXX
Uw minderjarige kinderen die bij uw ex-partner wonen en regelmatig bij u zijnXX
Uw kinderen die voor studie ergens anders wonenXX
Uw huisdierenXXXX
Uw logésXXXX
Uw minderjarig kind als die in een zorg- of verpleeginstelling verblijftXX
Uw partner als die in een zorg- of verpleeginstelling verblijftXX
Uw kleinkinderen die bij u wonen en op hetzelfde adres staan ingeschrevenXX


 * Er is dekking als uw kind uitwonend is voor voltijd- of duale studie. Een kind dat uitwonend is vanwege deeltijdstudie valt niet onder de gezinsdekking.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?