Ga naar inhoud

Veelgestelde vragen over de aansprakelijkheidsverzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering beschermt u als verzekerde tegen het risico van aansprakelijkheid. De aansprakelijkheidsverzekering vergoedt vrijwel alle schade aan personen (letselschade) en aan andermans spullen (zaakschade) die door de verzekerde wordt veroorzaakt.
Maar let op: Deze verzekering vergoedt niet de schade die met bv. een motorvoertuig wordt veroorzaakt. Daarvoor bent u verplicht een afzonderlijke (minimaal WA-)verzekering af te sluiten bij dat motorvoertuig.

U verzekert letselschade of schade aan spullen van anderen tot een bedrag van maximaal € 2.500.000,- per gebeurtenis.

Jazeker. Maar alleen als aan de volgende eisen is voldaan:

  • U houdt zich aan de wet- en regelgeving voor het gebruik van de drone of modelvliegtuig
  • Alleen schade veroorzaakt in Europa is verzekerd
  • De drone of modelvliegtuig wordt voor de hobby gebruikt.

Nee, bij de aansprakelijkheidsverzekering heeft u geen standaard eigen risico. Wel kan er een eigen risico bij de aansprakelijkheidsverzekering worden berekend als u niet de juiste gezinssamenstelling heeft verzekerd.

U bent over de hele wereld goed verzekerd.

Ja, u kunt uw schade op diverse manieren online melden. Bijvoorbeeld via uw persoonlijke online omgeving Mijn Univé of via de Univé App.

Nee, de aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt met of door een motorrijtuig dat u van iemand anders mag gebruiken (auto, motor of bromfiets), is uitgesloten. Lees meer over de voorwaarden van de aansprakelijkheidsverzekering en over het (uit)lenen van een auto.

Schade aan spullen van mensen die met u in huis wonen zijn niet verzekerd. Gaat het om letselschade, dan is uw aansprakelijkheid wel verzekerd, tenzij de schade ergens anders is verzekerd. Lees meer over de voorwaarden van de aansprakelijkheidsverzekering.

Ja, huisdieren zijn meeverzekerd als u als particulier deze bezit als gezelschap of voor uw hobby. Dit geldt niet alleen voor honden en katten, maar ook voor een paard of enkele stuks kleinvee.

Heeft u of uw huisdier schade veroorzaakt aan een dier en u bent aansprakelijk gesteld?
Wij betalen de kosten die de eigenaar van het dier heeft gemaakt. Bijvoorbeeld kosten voor de dierenarts. Wij betalen niet altijd alle kosten. Het is daarom goed om eerst met ons te overleggen, voordat u of de eigenaar van het dier kosten maakt.

Verzeker uw kinderen mee op de polis. Kies daarbij - afhankelijk van uw huidige situatie - voor de optie 'eenoudergezin' of 'gezin met kinderen', ook als uw kinderen deels of grotendeels bij uw ex-partner wonen.

Met een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren zijn u, uw logés en uw huisdieren altijd meeverzekerd. In  de tabel hieronder ziet u wie in welke situatie is verzekerd. 

Met de dekkingen 'eenoudergezin' of 'gezin met kinderen' zijn thuiswonende kinderen meeverzekerd, ook als ze 18 jaar of ouder zijn. Uitwonende kinderen zijn verzekerd als ze uitwonend zijn voor een voltijd- of duale studie. Ook als ze 18 jaar of ouder zijn. Een kind dat uitwonend is vanwege deeltijdstudie valt niet onder de gezinsdekking.

Eenpersoons-huishoudenSamenwonendEenoudergezinGezin met kinderen
Uzelf

X

XXX
Uw partnerXX
Uw thuiswonende kinderenXX
Uw minderjarige kinderen die bij uw ex-partner wonen en regelmatig bij u zijnXX
Uw kinderen die voor studie ergens anders wonenXX
Uw huisdierenXXXX
Uw logésXXXX
Uw minderjarig kind als die in een zorg- of verpleeginstelling verblijftXX
Uw partner als die in een zorg- of verpleeginstelling verblijftXX
Uw kleinkinderen die bij u wonen en op hetzelfde adres staan ingeschrevenXX


 * Er is dekking als uw kind uitwonend is voor voltijd- of duale studie. Een kind dat uitwonend is vanwege deeltijdstudie valt niet onder de gezinsdekking.

Univé kent het begrip 'polisbedenktijd'. Nadat u de verzekering heeft afgesloten, ontvangt u de polis en de voorwaarden. Bent u over de inhoud van de polis niet tevreden, dan kunt u die binnen 14 dagen terugsturen. Dat betekent wel dat u niet verzekerd bent. U ontvangt dan uiteraard ook geen nota van ons.

Heeft u schade veroorzaakt waarvoor u aansprakelijk bent? En is deze schade verzekerd? Dan betalen wij als het gaat om schade aan spullen of zaken maximaal de dagwaarde. Dat is de nieuwwaarde min een bedrag voor veroudering en slijtage. Deze dagwaarde berekenen we met behulp van een afschrijvingstabel. Hoe die afschrijving verloopt, ziet u in de afschrijvingslijsten.
Wij mogen een schade rechtstreeks betalen aan de persoon die schade heeft.

Heeft u of uw huisdier schade veroorzaakt aan een dier en u bent aansprakelijk gesteld?
Wij betalen de kosten die de eigenaar van het dier heeft gemaakt. Bijvoorbeeld kosten voor de dierenarts. Wij betalen niet altijd alle kosten. Het is daarom goed om eerst met ons te overleggen, voordat u of de eigenaar van het dier kosten maakt.

Wanneer u, uw partner, een van uw kinderen of uw huisdier (letsel)schade aan (spullen van) anderen toebrengt, kunt u voor die schade aansprakelijk worden gesteld. De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren betaalt de verzekerde schade bij dergelijke ongelukken als u inderdaad aansprakelijk blijkt te zijn. Ook in het geval van vriendendiensten, sport en spel en tijdens het logeren en oppassen is er dekking. Lees meer over de voorwaarden van de aansprakelijkheidsverzekering.

Is er schade toegebracht aan een ander? Lees meer informatie over schades, dekkingen en hoe u een schade kunt melden op de pagina Schade opgelopen... en nu?

Nee, opgevoerde elektrische fietsen (e-bikes) zijn niet verzekerd. Onze aansprakelijkheidsverzekering particulier dekt geen schade die u met een opgevoerde elektrische fiets veroorzaakt. Volgens de wet mag een elektrische fiets niet harder dan 25 kilometer per uur en mag deze beschikken over een hulpmotor van maximaal 0,25KW.  Als u of uw kind met een opgevoerde elektrische fiets schade aan een ander veroorzaakt, bent u niet verzekerd. U moet dan zelf met de partij die schade heeft de schade regelen.

Met een High speed e-bike, ook wel Speedpedelec genoemd, mag u wel harder (maximaal 45 kilometer per uur). De High speed e-bike wordt op kenteken gezet en hiervoor kunt u een bromfietsverzekering aanvragen.

Nee, zo’n aansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht. Toch is het verstandig deze verzekering te hebben. Met name bij aansprakelijkheid voor letselschade kan het om behoorlijk grote bedragen gaan. Sluit daarom nu uw aansprakelijkheidsverzekering af
Een WA-verzekering voor motorrijtuigen (auto, motor, scooter enz.) is wel verplicht.

De wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (AVP) dekt schade aan anderen en andermans spullen waarvoor u aansprakelijk bent en die is veroorzaakt zonder motorvoertuig.
Het verschil met een WA-verzekering voor bv. een auto, motor of scooter is dat u die specifiek kunt afsluiten voor uw motorvoertuig. Hiermee is alleen schade verzekerd die met dat voertuig aan andere personen en goederen is veroorzaakt.

De aansprakelijkheidsverzekering geldt alleen voor schade waarvoor u als particulier aansprakelijk bent. De verzekering dekt geen schade aan uw eigen spullen. Ook niet schade aan spullen die u leent of huurt van bedrijven. En ook schade die u of een gezinslid aan anderen veroorzaakt met bijvoorbeeld een auto, motor, brom- of snorfiets is niet verzekerd. Daarvoor heeft Univé andere verzekeringen.

Het kan gebeuren dat u schade toebrengt aan een ander, maar dat u hiervoor toch niet aansprakelijk bent. Bijvoorbeeld als u een vriend helpt met verhuizen en u laat buiten uw schuld de tv vallen. Of u schopt tijdens het voetballen de bal tegen het hoofd van een toeschouwer. U heeft geen schuld, maar voelt zich wel verantwoordelijk. Bij schades door vriendendienst, logeren of sommige sport&spelsituaties bieden we dekking tot € 25.000.