Ga naar inhoud

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering?

Een aansprakelijkheidsverzekering beschermt u als verzekerde tegen het risico van aansprakelijkheid. De aansprakelijkheidsverzekering vergoedt vrijwel alle schade aan personen (letselschade) en aan andermans spullen (zaakschade) die door de verzekerde wordt veroorzaakt.
Maar let op: Deze verzekering vergoedt niet de schade die met bv. een motorvoertuig wordt veroorzaakt. Daarvoor bent u verplicht een afzonderlijke (minimaal WA-)verzekering af te sluiten bij dat motorvoertuig.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?