Ga naar inhoud

Kan ik mijn aansprakelijkheidsschade online melden?

Ja, u kunt uw schade op diverse manieren online melden. Bijvoorbeeld via uw persoonlijke online omgeving Mijn Univé of via de Univé App.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?