Documenten bij de aansprakelijkheidsverzekering

Op uw polisblad leest u welke voorwaarden op uw verzekering van toepassing zijn.
U vindt dit in Mijn Univé via Mijn verzekeringen (als 'polisblad') . Of in de Univé-app via Mijn verzekeringen op het tabblad Documenten (als ‘pakketpolisblad’).

  1. Algemene voorwaarden
  2. Brochure aansprakelijkheidsverzekering
  3. Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering (versie 3)

Verzekeringskaart

Wat is wel en niet gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering? Bekijk de Verzekeringskaart hieronder:

Aansprakelijkheidsverzekering