Ga naar inhoud

Wat als een duurder geneesmiddel beter werkt voor mij?

Kunt u vanwege een medische noodzaak niet met het voorkeursgeneesmiddel worden behandeld? Dan vergoeden wij de andere (duurdere) variant. Er is pas sprake van medische noodzaak als het medisch onverantwoord is om het voorkeursgeneesmiddel te gebruiken. De beoordeling of er sprake is van medische noodzaak wordt niet alleen door uw (huis)arts bepaald. Of er werkelijk sprake is van medische noodzaak bepaalt mede uw apotheker. In de praktijk blijkt namelijk dat er vaak onterecht gebruik wordt gemaakt van de term ‘medische noodzaak’.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?