Ga naar inhoud

Polis en gegevens wijzigen bij overlijden

Is er een dierbare overleden? Wij willen je condoleren met het verlies. Op deze pagina staan we je bij door je te helpen met eventuele wijzigingen. In sommige gevallen hoef je niks te doen.

Waar woonde de overledene?

We vragen dit, omdat je in sommige gevallen niks hoeft te doen. 

Nederland

Je hoeft het overlijden niet door te geven als de overledene in Nederland woonde. Gemeentes zijn wettelijk verplicht om verzekeraars als Univé binnen 10 werkdagen op de hoogte te stellen. De zorgverzekering van de overledene wordt automatisch stopgezet zodra wij bericht hebben van de gemeente. 

Lees meer 

In het buitenland

Woonde jouw dierbare in het buitenland? Dan vragen we je om het overlijden aan ons te melden, inclusief een kopie van de officiële akte. We vragen je dit, omdat wij pas laat op de hoogte gesteld worden van een overlijden buiten Nederland. Een zorgverzekering loopt zo nooit onnodig lang door. 

Meld overlijden

Was de overledene een meeverzekerde of een hoofdverzekerde?

Een hoofdverzekerde is de persoon op wiens naam de verzekering staat. We spreken van een meeverzekerde als de persoon onder de dekking valt. 

Meeverzekerde

Een meeverzekerde wordt automatisch van de polis gehaald, nadat de gemeente ons heeft ingelicht. Je hoeft in dit geval geen actie te ondernemen. Blijf jij achter als hoofdverzekerde? We regelen dan een nieuwe polis voor je. 

Hoofdverzekerde

Een polis van een hoofdverzekerde zonder meeverzekerden, wordt direct stopgezet. De bevestiging hiervan wordt per brief verstuurd. Is er toch een meeverzekerde? Dan wordt diegene de hoofdverzekerde. Hieronder lees je er meer over. 

Voor jou als nieuwe hoofdverzekerde

Ben jij de nieuwe hoofdverzekerde? Dan krijg je een nieuwe polis. Om jouw nieuwe polis definitief te maken, vragen we je om de volgende gegevens toe te voegen: