Ga naar inhoud

Zijn de kosten van online apotheek hoger of lager?

Je betaalt minder kosten voor een online apotheek dan voor een fysieke apotheek. Dat komt doordat de kosten voor de service (terhandstellingkosten) bij een online apotheek lager zijn. Deze terhandstellingskosten gaan van je eigen risico af.  Met lagere terhandstellingskosten verbruik je dus minder snel je eigen risico.  

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?