Documenten bij de zorgverzekering 2020

Hieronder vindt u de documenten die te maken hebben met de zorgverzekeringen van Univé in 2020. Overzichten van wijzigingen, vergoedingen en premies, maar ook brochures en formulieren. En informatie over de collectieve zorgverzekeringen. 

Zorgdocumenten van 2019

Heeft u nog declaraties van 2019 en wilt u weten hoe de verzekering er toen uitzag? Bekijk dan de zorgdocumenten van 2019

Wijzigingen 2020

 1. Overzicht eigen risico, wettelijke eigen bijdragen en maximale vergoedingen 2019-2020
 2. Premiebijlage Zorg Geregeld polis 2020
 3. Premiebijlage Zorg Select polis 2020
 4. Premiebijlage Zorg Vrij polis 2020
 5. Premietabel Zorg Geregeld en Vrij polis 2020
 6. Premietabel Zorg Select polis 2020
 7. Premietabel Zorg Thuiszorg polis 2020
 8. Wijzigingsoverzicht Gemeentepakket Compact en Compleet
 9. Wijzigingsoverzicht Gemeentepakket Compleet
 10. Wijzigingsoverzicht Geregeld en Vrij alleen basis
 11. Wijzigingsoverzicht Geregeld en Vrij met Aanvullend Goed Beter Best
 12. Wijzigingsoverzicht Geregeld en Vrij met Aanvullend Goed Beter Best (van collectief naar individueel)
 13. Wijzigingsoverzicht Select alleen basis
 14. Wijzigingsoverzicht Select met Aanvullend Goed Beter Best
 15. Wijzigingsoverzicht Select met modules
 16. Wijzigingsoverzicht Thuiszorg alleen basis
 17. Wijzigingsoverzicht Thuiszorg met Collectief Aanvullend Goed Beter Best

Vergoedingen

 1. Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders
 2. Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders aanvullende verzekeringen
 3. Reimbursement Table Univé Care All Set & Care Free policy (Univé Zorg Geregeld en Univé Zorg Vrij polis) 2020
 4. Reimbursement Table Univé Care Select policy (Univé Zorg Select polis) 2020
 5. Vergoedingenoverzicht 2020 Zorg Geregeld en Zorg Vrij polis + aanvullende en tandverzekeringen
 6. Vergoedingenoverzicht 2020 Zorg Select polis + aanvullende en tandverzekeringen
 7. Vergoedingenoverzicht Thuiszorg
 8. Vergoedingoverzicht 2020 Univé GemeentePakket
 9. Vergoedingoverzicht 2020 Univé GemeentePakket Compleet

Formulieren

 1. Aanvraagformulier (aanvullende) zorgverzekering 2020
 2. Aanvraagformulier collectieve (aanvullende) zorgverzekering 2020
 3. Aanvraagformulier GemeentePakket 2020
 4. Aanvraagformulier Medisch specialistische zorg in het buitenland
 5. Aanvraagformulier thuisdialyse
 6. Aanvraagformulier verpleging en verzorging buitenland
 7. Aanvraagformulier wijkverpleging
 8. Aanvraagformulier zorgverzekering voor personen in buitenland 2020
 9. Application Form Univé Basic and Supplementary insurance 2020
 10. Application Form Univé Group Basic and Supplementary Healthcare Insurance 2020
 11. Bericht van wijziging Univé Gemeentepakket
 12. Declaratieformulier elektriciteitskosten thuisbeademing
 13. Declaratieformulier fertiliteit
 14. Declaratieformulier vervoerskosten
 15. Declaratieformulier zorgkosten in het buitenland
 16. Declaratieformulier zorgkosten in Nederland
 17. Formulier Medische Verklaring Zittend Ziekenvervoer 2020
 18. Machtigingsformulier naastenverstrekking
 19. Wijzigingsformulier collectieve (aanvullende) zorgverzekering
 20. Wijzigingsformulier zorgverzekering

Voorwaarden

 1. Reglement farmaceutische zorg 2020
 2. Reglement gezichtshulpmiddelen 2020
 3. Reglement hulpmiddelen 2020
 4. Reglement persoonsgebonden budget 2020
 5. Voorwaarden aanvullende verzekering Collectief GoedBeterBest en Tand GBB 2020
 6. Voorwaarden aanvullende verzekering GoedBeterBest en Tand GBB 2020
 7. Voorwaarden aanvullende verzekering Tand, Fysio en Buitenland 2020
 8. Voorwaarden GemeentePakket 2020
 9. Voorwaarden gespreid betalen eigen risico 2020
 10. Voorwaarden Zorg Geregeld polis 2020
 11. Voorwaarden Zorg Select polis 2020
 12. Voorwaarden Zorg Vrij polis 2020

Verzekeringskaarten

Bekijk alle zorgverzekeringkaarten

Overige zorgdocumenten

 1. Artsenverklaring dieetpreparaat
 2. Besluit zorgverzekering bijlage 1
 3. Besluit zorgverzekering vanaf 01-01-2019
 4. Clausuleblad terrorismedekking
 5. Dynamisch overzicht GGZ geldig tot 1 januari 2018
 6. Limitatieve lijst machtigingen kaakchirurgie
 7. Limitatieve lijst van vooraf aan te vragen Diagnose Behandeling Combinaties (DBC’s) van Zorgverzekeraars Nederland
 8. Overzicht leveranciers diabeteszorg
 9. Preventie diabetische voetulcera
 10. Regeling zorgverzekering vanaf 01-01-2019
 11. Zorg - In-Vitrofertilisatie (IVF) in het buitenland
 12. Zorg - medicijnen op maat
 13. Zorg - vragenformulier ongeval
 14. Zorg - werkwijzer beoordeling behandelingen van plastisch chirurgische aard
 15. Zorgstandaard Obesitas
 16. Zorgstandaarden Diabetes mellitus, VRM, COPD en Astma

Documenten uit voorgaande jaren