Ga naar inhoud

Fijne en veilige buurt draagt bij aan vertrouwen in eigen gezondheid

Prettig wonen in een veilige buurt. Waar mensen elkaar kennen, een praatje maken en een oogje in het zeil houden. Dat draagt niet alleen bij aan de waardering van de buurt en woonomgeving, maar ook aan de gezondheidsbeleving van de inwoners, zo blijkt uit onderzoek van Marketresponse in opdracht van Univé. Want Nederlanders die zich betrokken voelen bij hun buurt, daar een goede sfeer ervaren en een fijne band hebben met hun buren hebben meer vertrouwen in hun toekomstige gezondheid. En dat is belangrijk nu voor een gezonde leefstijl steeds vaker een beroep op naasten wordt gedaan. 

Beter een goede buur…

Dat is het sterkst zichtbaar bij inwoners van Noord-Holland en Overijssel. Inwoners van die provincies voelen zich het sterkst verbonden met de buurt, respectievelijk 36% en 40%. Bovendien vinden zij een goede band met hun buren vaker erg belangrijk dan inwoners van andere provincies. En dat draagt bij aan het vertrouwen in eigen gezondheid. Zo hebben inwoners van Noord-Holland het meeste vertrouwen in hun gezondheid (76%), ongeacht hun zorggebruik. Dit terwijl ruim een derde van de Nederlanders juist aangeeft zich zorgen te maken over gezondheidzorg. 

Grootste zorg is gezondheidszorg

Gevraagd naar de belangrijkste thema’s waar de Nederlanders zich zorgen over maken, staat de gezondheidszorg op nummer 1 met 38%. Gevolgd door thema’s zoals de woningmarkt, immigratie (beide 31%) en het klimaat (29%). Men maakt zich het minste zorgen over de arbeidsmarkt en het onderwijs.

Grootste zorgen over gezondheidszorg

Kracht van samen

In hechte buurten durven buren elkaar om hulp te vragen en die aan te bieden, zodat ze samen kunnen bijdragen aan een goede balans tussen welvaart en welzijn.  

Twee op de drie Nederlanders vinden dat iedereen in de buurt zichzelf kan zijn. Van de 65+’ers vindt dit zelfs 79%. Dat geldt ook als men hulp nodig heeft. Dan kan 64% aankloppen bij de buren. En van de 65+’ers is dit zelfs 75%.

Waardering in de buurt

Meeste vertrouwen in de naaste familieleden

Op de vraag in wie men het meeste vertrouwen heeft, blijken dat toch de naaste familieleden te zijn (89%). En niet de buren. De buren nemen met 73% een gedeelde 4e plaats in met de bank.

Landelijk scoort de werkgever met 78% een tweede plaats. En de verzekeraar de derde plaats. Driekwart van de respondenten heeft (veel) vertrouwen in zijn of haar verzekeraar.

Kijk je naar het vertrouwen in de buren dan zijn er op provincie niveau verschillen. In Zeeland scoort het vertrouwen in de buren het hoogst met 79%. Gevolgd door o.a. Overijssel en Noord-Holland met 74%.

Vertrouwen in personen

In de buurt wordt het gewaardeerd als mensen op elkaar letten en elkaar helpen wanneer nodig of wanneer er iets gebeurd is. Bijvoorbeeld na ziekte of een operatie. Dat moedigt het Univé Buurtfonds aan. Bijvoorbeeld met de gezamenlijke aanleg van pluktuinen en voedselbossen. En met resultaat. Want zo helpen ze elkaar gezond oud te worden en om met veel plezier van het leven te genieten.

Het onderzoek is door MarketResponse uitgevoerd onder een representatieve groep Nederlanders van 18 jaar en ouder, netto 2.024 respondenten in het voorjaar van 2023 in opdracht van Univé.