Vergoeding van online schade

Met SENSE willen we er alles aan doen om online schade aan uw apparatuur te voorkomen. En gaat het toch mis, dan proberen onze experts de schade voor u te beperken en te herstellen. Een snelle, goede oplossing is ons doel. Zorgeloos Online noemen we dat. Maar in sommige gevallen lukt dat niet. In die situaties vergoeden we de schade.

Wat vergoeden we?

We vergoeden alleen de daadwerkelijk geleden schade door een cyberincident. Dat wil zeggen: kosten die u maakt om uw apparaten te laten repareren of het maken van extra kosten om verloren gegevens terug te krijgen. Kan uw apparaat niet gerepareerd worden? Dan betalen wij de dagwaarde. Wordt u aansprakelijk gesteld dan voeren wij namens u juridisch verweer, of vergoeden wij de schade aan de andere partij.

Soort schade Gevolg/schade Max. vergoeding € 5.000 voor:
Apparaat Apparaat onbruikbaar (onherstelbaar) Kosten vervanging (op basis van dagwaarde)
  Apparaat wordt gerepareerd. Kostprijs reparatie (op basis van dagwaarde)
  Inschakelen lokale expert voor herstel (na doorverwijzen door Univé Helpdesk) Kostprijs expert
Gegevens/data Inschakelen expert om data terug te vinden of terug te zetten (na doorverwijzen door Univé Helpdesk) Kostprijs expert
Software & programma's Software werkt niet meer. Hoogte van de vergoeding kan per situatie verschillen.
Soort schade Gevolg/schade Max. vergoeding € 2.500.000 voor:
Cyberincident Aansprakelijkheid voor schade aan spullen of zaken van anderen Kosten herstel of vervanging (op basis van dagwaarde)

Wat vergoeden we niet?

Helaas kunnen we niet alles vergoeden. Buiten onze vergoeding vallen de volgende kosten.

 • Kosten voor immateriële schade door bv.
  • het verlies van foto’s of andere bestanden met emotionele waarde
  • imago- of reputatieschade.
 • Kosten die gemaakt worden door het inschakelen van derde partijen zonder toestemming van Univé.
 • Kosten als gevolg van andere oorzaken dan een cyberincident.
 • Kosten als gevolg van verkeerd gebruik of technische problemen.
 • Losgeld bij ransomware (gijzelsoftware) of afpersing.
   

Ook zorgeloos online met Univé?

Afsluiten