Ga naar inhoud
Vader en dochter hebben waterpret met een sproeier in de tuin
Vader en dochter hebben waterpret met een sproeier in de tuin

Duurzaam met Univé

Duurzaam wonen is een thema dat volledig past in de huidige tijd. Wie meer wil weten kan hier zijn hart ophalen! Praktische informatie om je huis te verduurzamen, tips voor de beste zonnepanelen en om een groene tuin aan te leggen. Want ja; óók dat hoort bij duurzaam wonen.

Doe de gratis scan

Wat is duurzaam wonen?

Duurzaam wonen verwijst naar het creëren en onderhouden van een woning die zo min mogelijk negatieve impact heeft op het milieu, terwijl het tegelijkertijd comfortabel en energie-efficiënt is. Het omvat het gebruik van duurzame bouwmaterialen, energiebesparende technologieën, waterbesparing, afvalbeheer en een algemene focus op het verminderen van de ecologische voetafdruk. 

Welke voordelen heeft duurzaam wonen? 

Duurzaam wonen heeft verschillende voordelen. Het vermindert de energiekosten doordat de woning energie-efficiënter wordt. Het draagt bij aan het verminderen van de uitstoot van CO2 en helpt klimaatverandering tegen te gaan. Duurzame woningen hebben over het algemeen een betere luchtkwaliteit en een gezondere leefomgeving. Bovendien kunnen eigenaren van duurzame woningen in sommige gevallen in aanmerking komen voor belastingvoordelen of subsidies. 

Is duurzaam wonen alleen geschikt voor nieuwe woningen? 

Nee, duurzaam wonen is niet alleen geschikt voor nieuwe woningen. Hoewel het gemakkelijker kan zijn om duurzame elementen op te nemen in de bouw van een nieuwe woning, kunnen bestaande woningen ook worden verbeterd om duurzamer te worden. Door middel van renovaties en upgrades, zoals isolatie, energiezuinige apparaten en het optimaliseren van de energie-efficiëntie, kunnen oudere huizen worden getransformeerd tot duurzame woningen. 

Hoe kan ik duurzaam wonen promoten in mijn gemeenschap? 

Je kunt duurzaam wonen in jouw gemeenschap bevorderen door bewustwording te creëren en anderen te informeren over de voordelen en mogelijkheden. Daarnaast kan het in sommige gevallen voordeliger zijn om samen de verduurzaming aan te gaan. Denk hierbij aan collectief inkopen of gezamenlijk een stukje (speel)grond vergroenen.

Wat wordt er bedoeld met CO2-uitstoot?  

CO2-uitstoot verwijst naar de uitstoot van koolstofdioxide, een gas dat vrijkomt bij de verbranding van fossiele brandstoffen. Het is een van de belangrijkste oorzaken van klimaatverandering, omdat het bijdraagt aan de opwarming van de aarde en de verandering van het klimaat (Bron: KNMI). Om de CO2-uitstoot te verminderen wordt steeds vaker uitgeweken naar duurzame energiebronnen als water, zon en wind. Daarnaast is onderzoek naar energie-efficiënte technologieën aan de orde van de dag.  

Wat is een koolstofarme economie?  

Binnen een koolstofarme economie wordt de uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2, aanzienlijk verminderd. Dit kan worden bereikt door het gebruik van hernieuwbare energiebronnen te stimuleren, energie-efficiëntie te verbeteren en de uitstoot van fossiele brandstoffen drastisch te verminderen. Hiervoor zijn er verschillende maatregelen nodig op (inter)nationaal niveau; beleid, subsidies en stimulans. Wanneer we hierin slagen, heeft dit belangrijke gevolgen voor de toekomst van onze planeet.   

Wat zijn fossiele brandstoffen?  

Fossiele brandstoffen zijn energiebronnen die worden gevormd uit organische resten van planten en dieren die miljoenen jaren geleden zijn gestorven. Het gaat hierbij om aardolie (olie), aardgas, steenkool en bruinkool. Ze worden ook wel niet-hernieuwbare of traditionele energiebronnen genoemd omdat ze eindig zijn en niet opnieuw kunnen worden aangevuld in een mensenleven.  

Een ecologische voetafdruk, wat is dat? 

De ecologische voetafdruk is een maat voor de impact van menselijke activiteiten op de natuurlijke omgeving. Een hoge ecologische voetafdruk betekent dat we meer van de natuurlijke hulpbronnen gebruiken dan dat de aarde kan aanvullen en dat we meer afvalstoffen produceren dan dat de aarde kan absorberen. Dit leidt tot milieuproblemen zoals klimaatverandering, verlies van biodiversiteit en uitputting van natuurlijke hulpbronnen. Door onze ecologische voetafdruk te verkleinen, kunnen we bijdragen aan een duurzamere toekomst voor ons allemaal en voor de planeet.  

Wat is klimaatverandering?  

De klimaatverandering is letterlijk een verandering in weerpatroon. Klimaat dus. De gevolgen van klimaatverandering zijn onder andere een stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde, extremere weersomstandigheden zoals hittegolven, droogtes en overstromingen, stijgende zeespiegels en veranderingen in het klimaatpatroon. Deze ontwikkeling kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid van mensen, de voedselproductie, de biodiversiteit en het milieu in het algemeen. Om dit te voorkomen hebben bijna alle landen het klimaatakkoord van Parijs ondertekend. Door deze toezegging spannen de landen zich in om de uitstoot van broeikasgassen te verlagen en de opwarming van de aarde te beperken.   

Wat is het verschil tussen groene energie en grijze energie? 

Het belangrijkste verschil tussen groene energie en grijze energie is de bron waaruit ze worden opgewekt. Groene energie komt uit hernieuwbare bronnen die geen schadelijke effecten hebben op het milieu en de atmosfeer, zoals zon, wind, waterkracht en biomassa. Grijze energie daarentegen wordt opgewekt uit niet-hernieuwbare bronnen, zoals steenkool, aardgas en olie, die bij verbranding aanzienlijke hoeveelheden broeikasgassen en luchtvervuiling produceren. 

Wat is groene stroom  

Groene stroom komt voort uit duurzame energiebronnen en wordt geleverd aan huishoudens en bedrijven. Door te kiezen voor groene stroom kunnen we de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen verminderen én verlagen we de CO2-uitstoot. Consumenten kunnen ervoor kiezen om groene stroom te gebruiken om hun ecologische voetafdruk te verminderen en een bijdrage te leveren aan een duurzamere toekomst.    

Waarom is groene energie belangrijk? 

Groene energie is belangrijk vanwege verschillende redenen: 

 • Vermindering van de uitstoot van broeikasgassen 
 • Groene energiebronnen stoten minder of geen broeikasgassen uit, waardoor ze een positieve impact hebben op klimaatverandering en de opwarming van de aarde 
 • Stimuleren van nieuwe energiebronnen. Op dit moment is de stroom die uit ons stopcontact komt nog een mix van groene en grijze stroom. Wanneer er meer vraag is naar nieuwe, duurzame energiebronnen (groene stroom dus), zal de vraag naar grijze stroom automatisch afnemen. 

Beperking van afhankelijkheid van fossiele brandstoffen 

Door over te schakelen naar groene energiebronnen kunnen we de afhankelijkheid van niet-hernieuwbare en vervuilende fossiele brandstoffen verminderen 

Duurzaamheid en hernieuwbaarheid 

Groene energiebronnen zijn hernieuwbaar en kunnen onbeperkt worden gebruikt zonder uitputting van natuurlijke bronnen. 

Creëren van groene banen 

De overgang naar groene energie stimuleert de groene economie en creëert nieuwe banen in de duurzame energiesector. 

Is groene energie betrouwbaar? 

Ja, groene energiebronnen kunnen betrouwbaar zijn, maar de betrouwbaarheid kan variëren afhankelijk van de specifieke bron en infrastructuur. Bijvoorbeeld, zonne-energie en windenergie zijn afhankelijk van weersomstandigheden, dus de beschikbaarheid kan fluctueren. 

Is groene energie duurder dan grijze energie? 

Historisch gezien was groene energie duurder dan grijze energie vanwege de hogere productiekosten. Echter, door technologische vooruitgang, schaalvergroting en overheidsstimulansen is de kostprijs van groene energie aanzienlijk gedaald. Tegenwoordig zijn de kosten van groene energie vaak vergelijkbaar met of zelfs lager dan die van grijze energie. Het is echter belangrijk om prijzen te vergelijken bij verschillende energieleveranciers, omdat tarieven kunnen variëren. 

Kan ik als consument groene energie kopen? 

Ja, als consument kun je ervoor kiezen om groene energie te kopen. Veel energieleveranciers bieden groene energiepakketten aan waarbij ze een bepaald percentage van hun energie uit hernieuwbare bronnen halen. Dit staat meestal vermeld op de energierekening. Je kunt ook overstappen naar een energieleverancier die uitsluitend groene energie levert. Door groene energie te kopen, draag je bij aan de groei van de duurzame energiesector en stimuleer je de vraag naar hernieuwbare energie. 

Hoe kan ik zelf groene energie opwekken? 

Je kunt zelf groene energie opwekken door verschillende opties te overwegen: 

 • Zonnepanelen installeren: Hiermee kun je zonne-energie opvangen en omzetten in elektriciteit voor gebruik in je huis. 
 • Windturbine installeren: Als je woont op een locatie met voldoende wind, kun je een kleine windturbine installeren om windenergie op te wekken. 
 • Gebruik maken van zonneboilers: Een zonneboiler maakt gebruik van zonnewarmte om water te verwarmen voor huishoudelijk gebruik. 
 • Overweeg een warmtepomp: Een warmtepomp gebruikt elektriciteit om warmte uit de omgeving te halen en te gebruiken voor verwarming en koeling van je huis. 

Wat is een energie-audit en waarom is het belangrijk? 

Een energie-audit is een proces waarbij een professionele energieadviseur een grondige evaluatie uitvoert van het energieverbruik en de efficiëntie van een gebouw. Dit omvat het onderzoeken van isolatie, verwarmings- en koelsystemen, verlichting, apparaten en het identificeren van mogelijkheden voor energiebesparing. Een energie-audit is belangrijk omdat het inzicht geeft in hoe energie in een gebouw wordt gebruikt en waar energie-efficiëntie verbeterd kan worden. Het kan leiden tot aanbevelingen voor energiebesparende maatregelen, kostenbesparingen en verhoogd comfort. 

Wat is waterkracht  

De naam zegt het al: energie die wordt opgewekt door de kracht van water te gebruiken. In een waterland als Nederland een mooie en zeer duurzame manier op stroom op te wekken. De stroom komt voort uit waterkrachtcentrales die de beweging van water omzetten in elektriciteit.  

Wat wordt bedoeld met windenergie  

De windmolens of -turbines die je veelvuldig aantreft in ons land en in de zee, zorgen voor het opwekken van groene stroom. Door wind om te zetten in elektriciteit dragen we dagelijks bij aan een schoner klimaat.  

Wat is biomassa  

Biomassa is organisch materiaal gemaakt van planten, dieren of micro-organismen. Het kan worden gebruikt als energiebron door het te verbranden (pelletkachel of biomassaketel) of te vergisten om biogas te produceren. Voorbeelden van biomassa zijn houtsnippers, afval van landbouw en bosbouw, gft-afval en mest.  

Wat is een energiezuinige manier om warm water te produceren? 

Een energiezuinige manier om warm water te produceren, is door een zonneboiler te gebruiken. Een zonneboiler maakt gebruik van zonlicht om water te verwarmen. Het bestaat uit zonnecollectoren die zonnestraling absorberen en warmte overdragen aan een vloeistof, meestal een mengsel van water en antivries. Deze warmte wordt vervolgens overgedragen aan het water dat wordt opgeslagen in een geïsoleerde tank. Zonneboilers kunnen een aanzienlijke hoeveelheid energie besparen die anders nodig zou zijn om water elektrisch of met gas te verwarmen. 

  Hoe kan ik mijn huis efficiënt én duurzaam verwarmen? 

  Om je huis efficiënt te verwarmen, kun je verschillende maatregelen nemen, zoals: 

  • Zorg voor goede isolatie om warmteverlies te minimaliseren. 
  • Gebruik een programmeerbare thermostaat om de temperatuur te regelen en energie te besparen. 
  • Installeer energiezuinige verwarmingssystemen, zoals een zonneboiler, een hoogrendementsketel, warmtepomp of pelletkachel. 
  • Voorkom tocht door kieren en spleten te dichten en deuren en ramen goed af te sluiten. 
  • Maak gebruik van zonnewarmte door gordijnen te openen tijdens zonnige dagen. 
  • Overweeg het gebruik van zoneverwarming om alleen de ruimtes te verwarmen die in gebruik zijn. 

  Wat is warmteverlies en hoe kan ik het verminderen? 

  Warmteverlies verwijst naar het verlies van warmte uit een gebouw, wat resulteert in hogere energiekosten en een verminderd comfortniveau. Enkele manieren om warmteverlies te verminderen zijn: 

  • Zorg voor goede isolatie in muren, vloeren, dak en ramen om warmte binnen te houden. 
  • Dicht kieren en spleten af rond deuren, ramen en leidingen. 
  • Gebruik dubbel glas of hoogrendementsglas om warmteverlies via ramen te verminderen. 
  • Isoleer verwarmingsbuizen en warmwaterleidingen om warmteverlies tijdens transport te voorkomen. 
  • Zorg voor goed onderhoud van verwarmings- en ventilatiesystemen om efficiëntie te behouden. 

  Wat is het verschil tussen stralingswarmte en convectiewarmte?

  Stralingswarmte en convectiewarmte zijn twee manieren waarop warmte wordt overgedragen. 

  • Stralingswarmte: Dit is warmte die wordt overgedragen door elektromagnetische golven. Bijvoorbeeld, wanneer de zon op een object schijnt en het opwarmt, is dit stralingswarmte. Het kan direct worden gevoeld zonder dat de lucht tussen de warmtebron en het object wordt verwarmd. 
  • Convectiewarmte: Dit is warmte die wordt overgedragen door de circulatie van lucht of vloeistoffen. Bijvoorbeeld, wanneer warme lucht opstijgt en koude lucht naar beneden zakt, ontstaat er convectie. Verwarmingssystemen zoals radiatoren en convectoren werken op basis van convectiewarmte. 

  Waar kan ik het plaatselijk bouwvoorschrift vinden? 

  Plaatselijke bouwvoorschriften zijn meestal beschikbaar bij de gemeente waar je woont. Wil je weten wat er voor jouw woning geldt, kijk dan even op de website van de gemeente. In veel gevallen staan de bouwvoorschriften online. Liever persoonlijk contact? Neem dan contact op met de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente. Zorg er altijd voor dat je specifiek vraagt naar de bouwvoorschriften voor jouw woning, omdat de voorschriften kunnen verschillen.  

  Welke stappen kan ik nemen om mijn huis duurzamer te maken? 

  Er zijn verschillende mogelijkheden om woning duurzamer te maken. Bijvoorbeeld: 

  • Verbeter de isolatie van je huis om energieverlies te verminderen. 
  • Installeer energiezuinige verlichting, zoals LED-lampen. 
  • Plaats zonnepanelen op het dak om je eigen duurzame energie op te wekken. 
  • Gebruik waterbesparende apparaten en repareer eventuele lekkages. 
  • Investeer in energiezuinige apparaten met een hoge energie-efficiëntieklasse. 
  • Verminder het gebruik van chemische schoonmaakmiddelen en gebruik milieuvriendelijke alternatieven. 
  • Maak gebruik van regenwateropvangsystemen om water te besparen voor tuinirrigatie. 
  • Recycle en composteer afval om de hoeveelheid gestort afval te verminderen.  

  Wat zijn duurzame bouwmaterialen? 

  Duurzame bouwmaterialen zijn materialen die milieuvriendelijk zijn geproduceerd, een lage milieubelasting hebben en recyclebaar zijn. Denk hierbij aan: 

  • Bamboe: een snelgroeiende plant die gemakkelijk te vernieuwen is en gebruikt kan worden voor vloeren, meubels en bouwconstructies. 
  • Hennep: een gewas dat snel groeit en gebruikt kan worden voor isolatie, bouwpanelen en textiel. 
  • Gerecyclede materialen: hergebruik van materialen zoals gerecycled hout, gerecycled glas en gerecycled staal. 
  • Leem: een natuurlijk bouwmateriaal dat uit klei, zand en organisch materiaal bestaat en gebruikt kan worden voor muren en vloeren. 
  • Groendaken: daken bedekt met vegetatie die isolatie bieden en regenwater vasthouden. 

  Wat is R-waarde? 

  Binnen de bouw kom je de term R-waarde regelmatig tegen. Maar wat is het eigenlijk? R-waarde wordt ook wel isolatiewaarde genoemd en is een maat voor de thermische weerstand of energie-efficiëntie van materialen. Het beschrijft hoe goed een materiaal als isolator werkt om warmte te reflecteren en binnen te houden. Hoe hoger de R-waarde, hoe meer warmte het materiaal kan weerstaan.