Ga naar inhoud

Zijn mijn gegevens goed beveiligd bij Univé?

Univé hanteert een streng informatie-beveiligingsbeleid om ervoor te zorgen dat uw gegevens bij ons veilig zijn. Onze toegangssystemen, computernetwerken en gebouwen worden daardoor goed beveiligd. Een speciaal team medewerkers ziet erop toe dat het (informatie)beveiligingsbeleid wordt nageleefd.  Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. Ook hebben ze een eed of belofte afgelegd waarin ze beloven geheim te zullen houden wat aan hen is toevertrouwd. Medewerkers  kunnen alleen die gegevens (in)zien die zij nodig hebben voor hun werk.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?