Ga naar inhoud

Verstrekt Univé de door mij opgegeven gegevens ook aan derden ?

Wij delen uw gegevens alleen met anderen als dit nodig is voor onze dienstverlening of als we hiertoe wettelijk verplicht zijn. Wij houden ons dan aan de regels die gelden voor het delen van persoonsgegevens. In geval van fraude of misbruik van Univé-diensten doen we actief aangifte bij de politie en justitie en geven we persoonsgegevens door die te maken hebben met de fraude.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?