Ga naar inhoud

Ik heb ten behoeve van mijn personeel een aantal collectieve verzekeringen afgesloten. In dit kader heb ik persoonsgegevens van mijn medewerkers met Univé gedeeld. Moet ik hiervoor met Univé een verwerkersovereenkomst afsluiten?

Het is niet nodig hiervoor een verwerkersovereenkomst met Univé te sluiten. Univé is in die situatie zelf verwerkingsverantwoordelijke. Uw adviseur kan u hierover meer uitleg geven.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?