Ga naar inhoud

Hoe lang bewaart Univé mijn persoonsgegevens?

In de wet staat dat persoonsgegevens niet langer mogen worden bewaard dan nodig. Hoe lang dit is, verschilt per type gegevens. Zo moet op grond van de belastingwetgeving voor veel gegevens een minimum bewaartermijn van 7 jaar worden aangehouden. Voor veel gegevens wordt de bewaartermijn echter niet door de wet bepaald, maar door de organisatie zelf, waarbij steeds moet worden afgewogen hoe lang bepaalde gegevens echt nodig zijn. Welke termijnen Univé hanteert, vindt u terug in onze privacyverklaring.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?