Ga naar inhoud

Veelgestelde vragen over privacy

Om een verzoek tot inzage of tot verwijdering te doen kunt u gebruik maken van het webformulier 'Uw privacyrechten'. Ook kunt u uw verzoek indienen in één van onze Univé-winkels.

De toegang tot uw persoonlijke informatie is beschermd door uw gebruikersnaam en wachtwoord. Hiermee heeft u als enige toegang tot uw persoonlijke gegevens. Daarnaast zijn diverse technische maatregelen getroffen die de kans op ongeautoriseerde toegang tot uw gegevens tot een minimum beperken. ​

Om de privacy van uw gegevens te garanderen heeft Univé een privacybeleid opgesteld. Meer informatie hierover kunt u vinden in de rubriek Privacy Reglement. Univé houdt zich aan de gedragscode van het Verbond van Verzekeraars.​

Bij het transport van uw persoonlijke gegevens van en naar de Univé-site wordt gebruik gemaakt van het SSL-protocol. Dit Internet-protocol creëert een virtuele tunnel tussen uw pc en de Univé-site. Hierdoor wordt het voor derden nagenoeg onmogelijk uw informatie te onderscheppen. ​

Wanneer u zich eenmaal heeft geregistreerd voor de Univé-site, kunt u uw persoonlijke gegevens op elk gewenst moment in "Mijn Map" bekijken. Als dat nodig is, kunt u ze ook wijzigen. ​

Wij delen uw gegevens alleen met anderen als dit nodig is voor onze dienstverlening of als we hiertoe wettelijk verplicht zijn. Wij houden ons dan aan de regels die gelden voor het delen van persoonsgegevens. In geval van fraude of misbruik van Univé-diensten doen we actief aangifte bij de politie en justitie en geven we persoonsgegevens door die te maken hebben met de fraude.

Zodra u telefonisch contact met ons zoekt wordt het gesprek automatisch opgenomen. Wanneer u aan het begin van het gesprek aangeeft dat u niet wilt dat het gesprek wordt opgenomen, dan kunnen wij als oplossing voorstellen het gesprek te beëindigen om u vervolgens direct terug te bellen. Onze uitgaande telefoongesprekken worden niet opgenomen.

Elke nieuwsbrief of andere commerciële e-mail die u van Univé ontvangt biedt in het bericht de mogelijkheid om u hiervoor af te melden. Een andere mogelijkheid om u af te melden is via MijnUnivé.

Univé hanteert een streng informatie-beveiligingsbeleid om ervoor te zorgen dat uw gegevens bij ons veilig zijn. Onze toegangssystemen, computernetwerken en gebouwen worden daardoor goed beveiligd. Een speciaal team medewerkers ziet erop toe dat het (informatie)beveiligingsbeleid wordt nageleefd.  Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. Ook hebben ze een eed of belofte afgelegd waarin ze beloven geheim te zullen houden wat aan hen is toevertrouwd. Medewerkers  kunnen alleen die gegevens (in)zien die zij nodig hebben voor hun werk.

In de wet staat dat persoonsgegevens niet langer mogen worden bewaard dan nodig. Hoe lang dit is, verschilt per type gegevens. Zo moet op grond van de belastingwetgeving voor veel gegevens een minimum bewaartermijn van 7 jaar worden aangehouden. Voor veel gegevens wordt de bewaartermijn echter niet door de wet bepaald, maar door de organisatie zelf, waarbij steeds moet worden afgewogen hoe lang bepaalde gegevens echt nodig zijn. Welke termijnen Univé hanteert, vindt u terug in onze privacy verklaring.

Het is niet nodig hiervoor een verwerkersovereenkomst met Univé te sluiten. Univé is in die situatie zelf verwerkingsverantwoordelijke. Uw adviseur kan u hierover meer uitleg geven.

Jazeker. Univé gebruikt Zivver om informatie veilig te versturen. Zo garanderen wij dat vertrouwelijk informatie, zoals persoonsgegevens, veilig en versleuteld bij u aankomt. En dat niemand anders dan u de inhoud van de e-mail kan lezen.

Heeft u van ons een e-mail ontvangen via Zivver? Dan opent u dit bericht door op de blauwe knop met de tekst ‘Klik voor bericht’ te klikken. U wordt dan automatisch doorgestuurd naar de beveiligde omgeving van Zivver. Hier kunt u een beveiligingscode opvragen via sms of e-mail, waarmee u de e-mail kunt openen. Heeft u al een vaste beveiligingscode ontvangen van een medewerker van Univé, dan kunt u die gebruiken. Uw antwoord in de beveiligde omgeving van Zivver wordt inclusief eventuele bijlagen ook veilig en versleuteld naar Univé verzonden. Zo beschermen we uw privacy.

Ja, dat is mogelijk. Op unive.nl/klantenservice/klachtindienen leest u meer over onze klachtenprocedure.