Pensioen

Uw pensioen in het kort

Uw financiële toekomst is dichterbij dan u denkt. Daarom is het slim om nu alvast na te denken over uw oudedagvoorziening. Iedereen van 65 jaar en ouder krijgt in Nederland een basispensioen: de AOW. Daarnaast bouwen veel mensen, bijvoorbeeld via hun werkgever, extra pensioen op. De regering wil dat we in de toekomst langer werken door de AOW-leeftijd te verhogen naar 66 jaar en op langere termijn zelfs naar 67 jaar. Bouwt u genoeg pensioen op? Of loopt u risico op een pensioengat? Hieronder leest u meer informatie over aanvullende regelingen en voorzieningen voor uw oude dag.

Eerder stoppen met werken

De verantwoordelijkheid voor een goed pensioen wordt steeds meer bij uzelf neergelegd. Denk bijvoorbeeld aan de plannen van de overheid om mensen langer te laten doorwerken, terwijl u juist eerder wilt stoppen met werken.

Aanvullende verzekeringen voor extra vermogen

Een ‘goed’ pensioen bedraagt ongeveer 70% van uw laatstverdiende salaris. Maar misschien wilt u na uw pensionering juist meer geld hebben. Bijvoorbeeld om een wereldreis te maken. Dan is het verstandig om nu al te beslissen over hoe u extra vermogen gaat opbouwen voor de toekomst. Bijvoorbeeld via een lijfrente om uw pensioen aan te vullen.

Kinderen en kleinkinderen

En wilt u later de studie van uw (klein)kind kunnen betalen? Of financieel bijspringen als uw (klein)kind een eigen bedrijf begint of een huis wil kopen? Onderneem nu actie om deze toekomstwensen waar te maken.

Overlijden

Hoe vreemd het ook klinkt, bij uw financiële toekomst hoort ook het overlijden van u of uw partner. Daar denkt u liever niet over na. Toch kunnen de gevolgen voor de nabestaanden groot zijn. 
Met een overlijdensrisicoverzekering en een uitvaartverzekering kunt u die zorgen alvast wegnemen.

Uw financiële toekomst regelen?

Zorg dat uw financiële toekomst goed geregeld is. Want hoe eerder u maatregelen neemt voor een goede financiële toekomst, hoe minder het kost en hoe meer het u oplevert. Uw Univé-adviseur helpt u graag bij het maken van de juiste keuzes.