Klacht indienen

Heeft u een klacht?

Bij Univé stellen wij uw belangen centraal. Het kan echter gebeuren dat u niet tevreden bent en een klacht heeft. Univé ziet iedere klacht als een kans om de dienstverlening te verbeteren.

Hoe dient u een klacht in?

  • Beschrijf zo precies mogelijk wat er is gebeurd en waarover u niet tevreden bent.
  • Geef aan wat volgens u de beste oplossing is.
  • Vermeld uw adresgegevens en telefoonnummer.
  • Stuur zo mogelijk kopieën van alle belangrijke papieren mee en bewaar zelf de originelen.

Uw klacht kunt u indienen via ons klachtenformulier of schriftelijk bij:

Coöperatie Univé U.A.
Afdeling Klachtenmanagement
Postbus 15
9400 AA Assen

Een klacht over uw zorgverzekering kunt u indienen via ons klachtenformulier of schriftelijk bij:

Univé Zorg N.V.
Afdeling Klachtenmanagement 
Postbus 1256
5602 BG Eindhoven

Wat kunt u van Univé verwachten?

Nadat u een klacht heeft ingediend, ontvangt u binnen 14 dagen een reactie van ons. Lukt dat niet (bijvoorbeeld omdat meer onderzoek nodig is), dan laten wij u weten wanneer u wél een reactie kunt verwachten.

Slagen wij er naar uw mening niet in om het probleem tot uw tevredenheid op te lossen? Dan kunt u zich wenden tot de ombudsman van de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

Klachten over de zorgverzekering kunt u laten toetsen door de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekering (SKGZ).

Ook kunt u zich wenden tot de burgerlijke rechter.