Ga naar inhoud

Waarom werken Univé en Vereniging Eigen Huis samen?

Univé en Vereniging Eigen Huis (VEH) gaan een strategische samenwerking aan op hypotheekgebied. Bij beide organisaties staat het ledenbelang centraal. Zij gaan elkaar met deze samenwerking versterken en aanvullen, ieder vanuit hun eigen expertise.

Univé-leden met een hypotheek krijgen door gebruik te maken van De Hypotheekwacht van Vereniging Eigen Huis de mogelijkheid om op ieder gewenst moment samen met de Univé-adviseur te checken of hun hypotheek nog aansluit bij hun huidige persoonlijke en financiële situatie. Ook kunnen Univé-leden terecht voor een nieuw hypotheekadvies.

Daarnaast kunnen leden van Vereniging Eigen Huis (VEH) op ieder moment voor hypotheekadvies terecht bij de aangesloten Regionale Univé, herkenbaar aan het VEH-vignet op de winkelruit.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?