Ga naar inhoud

In welke landen is Pechhulp geldig?

Pechhulp is geldig in:

- Nederland
- België en Duitsland tot maximaal 25 kilometer over de weg vanaf de Nederlandse grens.

Pechhulp is niet geldig binnen een straal van 2 kilometer van uw woonadres of overnachtingsadres.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?