Mijn behandeling begint in het ene jaar en eindigt in het volgende jaar. Wat betekent dat voor mijn eigen risico?

Voor de meeste zorg geldt het eigen risico van het jaar waarin uw behandeling plaatsvindt. Dus als u in december 2016 een behandeling hebt gehad, betaalt u het eigen risico van 2016. En als u in 2017 een behandeling hebt gehad, betaalt u het eigen risico van 2017. Dit geldt bijvoorbeeld voor fysiotherapie, logopedie, ergotherapie en diëtetiek.
 
Voor ziekenhuiszorg werkt dat anders. Ziekenhuizen rekenen nooit losse behandelingen af. Zij verzamelen meerdere behandelingen in een pakketje. Zo’n pakketje heet een Diagnose Behandel Combinatie (DBC). Een DBC eindigt als uw behandeling klaar is of na bepaald aantal dagen dat door de NZa is bepaald. Voor de meeste ziekenhuiszorg is dit 120 dagen, voor operaties 42 dagen en voor geestelijke gezondheidszorg 365 dagen. Gaat uw behandeling na deze periode nog verder? Dan start er een vervolg-DBC. U kunt bij uw zorgverlener navragen wanneer een vervolg-DBC wordt gestart.

Voorbeeld 1
In november 2016 bezocht u een medisch specialist. Op dat moment start de DBC. In januari 2017 wordt u geopereerd. U betaalt alleen over 2016 eigen risico, omdat de DBC nog doorloopt in 2017.

Voorbeeld 2
In november 2016 onderging u een operatie. De DBC mag na de operatie nog maximaal 42 dagen doorlopen en sluit dus in januari 2017. In maart moet u terug naar het ziekenhuis voor een nacontrole. Uw specialist start een nieuwe DBC. U betaalt eigen risico voor uw operatie in 2016. Voor de nacontrole betaalt u uw eigen risico over 2017.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?
Ja
Nee

Bedankt voor uw feedback.