Ga naar inhoud

Veilig op weg

  Privacyverklaring Veilig op Weg

  Wie zijn wij? 
  Univé is een coöperatie en we staan dichtbij onze leden. We bieden de zekerheid van elkaar helpen. Al sinds 1794 helpen we risico's te voorkomen, gevolgen te beperken en te verzekeren wat echt nodig is. Onder de naam Univé werken verschillende bedrijven en stichtingen samen. Univé bestaat uit de Univé Groep met locaties in Zwolle en Assen, en acht zelfstandige Regionale Univé-kantoren. We zijn actief als verzekeraar, bemiddelaar in verzekeringen of als dienstverlener van andere (financiële) diensten. 

  Wij vinden het belangrijk dat uw gegevens bij al deze bedrijven in even goede handen zijn. Daarom hebben wij voor deze bedrijven één privacybeleid vastgesteld. Zo houden al onze bedrijven zich aan dezelfde regels voor het omgaan met persoonsgegevens en voldoen we allemaal aan dezelfde strenge beveiligingseisen. 

  Veilig op Weg is een gratis aanvullende dekking op uw autoverzekering. Door het installeren van de Univé App en het activeren van de dekking Veilig op Weg, meet de app uw rijgedrag. In deze privacyverklaring voor Veilig op Weg leest u wat voor gegevens wij van u verwerken, hoe wij daarmee omgaan en wat u van ons mag verwachten.  

  Waarvoor gebruikt Univé uw persoonsgegevens? 
  Univé verzamelt en verwerkt de data en persoonsgegevens uit de Veilig op Weg App om uw ritscore te bepalen en u inzicht te geven in uw rijgedrag. Deze data wordt ook gebruikt om Veilig op Weg te analyseren en te verbeteren, nieuwe proposities op het gebied van mobiliteit te ontwikkelen en de verkeersveiligheid te verbeteren.  
  Univé gebruikt de gegevens voor de volgende specifieke doeleinden: 

  • om u de mogelijkheid te bieden om gebruik te maken van de App en Univé Veilig op Weg; 

  • om ritscores op te bouwen zal Univé het rijgedrag detecteren en de locatie gebruiken; 

  • om correcte informatie te verstrekken over de App; 

  • om te kunnen reageren op uw reacties en problemen; 

  • voor data analyses en productverbetering; 

  • om een beoordeling te maken van de schaderisico’s van autoverzekeringen van Univé (niet voor het uitsluiten van klanten of fraudeonderzoek);  

  • om de verdiende korting van klanten te berekenen en het uitkeren van een premierestitutie bij goed rijgedrag;  

  • om inzichten te delen met de gebruiker in de vorm van advies om het rijgedrag te verbeteren; 

  • om wetenschappelijk onderzoek en statistisch onderzoek te doen die helpen om de verkeersveiligheid te verbeteren en deze geanonimiseerde data te delen met relevante instanties die de verkeersveiligheid bevorderen (dit betreft geen individuele klantgegevens); 

  • om try-before-you-buy klanten voor acquisitie te mogen benaderen.  

  Univé verzamelt alleen persoonlijke informatie die juist en van toepassing  en is beperkt tot informatie die bijdraagt aan bovenstaande doeleinden.  

  Gevolgen niet volledig verstrekken van persoonsgegevens 
  Hebben wij bij het aangaan of gedurende de uitvoering van de aanvullende dekking Veilig op Weg niet de benodigde persoonsgegevens van u ontvangen? Dan kan de app Veilig op Weg mogelijk uw rijgedrag niet meten waardoor er geen ritscores en korting kan worden bepaald. Dit kan leiden tot het niet sluiten van de overeenkomst of het niet (volledig) kunnen uitvoeren van de overeenkomst. 

  Voor onze eigen marketingdoeleinden 
  Wij gebruiken uw persoonsgegevens ook om onze overige mobiliteitsproducten en -diensten bij u onder de aandacht te brengen en aan u te verkopen. Wij gebruiken uw persoonsgegevens bijvoorbeeld om:  

  • uw behoeften en voorkeuren in kaart te brengen; 

  • Veilig op Weg te verbeteren en beter op uw behoeften aan te laten sluiten; 

  • u te informeren over onze producten en diensten op het gebied van mobiliteit en daarvoor aanbiedingen te doen; 

  • marktonderzoek te doen om de verkeersveiligheid te verbeteren. 

  Welke persoonsgegevens gebruiken we? En hoe lang bewaren we ze? 
  Wij leggen alleen gegevens vast die we echt nodig hebben. We bewaren uw gegevens niet langer dan nodig voor de doelen waarvoor we de gegevens verzamelen. Dit is vastgelegd in ons archiefbeleid. De data uit de app Veilig op Weg en de financiële gegevens (zoals de korting die u heeft ontvangen) bewaren wij 7 jaar. Na deze periode wordt de data losgekoppeld van uw identificerende gegevens (geanonimiseerd).  De gegevens blijven wel bewaard en kunnen voor statistische analyse worden gebruikt. De gegevens zijn dan niet meer naar u te herleiden. Univé kan nog wel het kortingspercentage dat u per kwartaal heeft behaald zien, maar niet meer waarom.  

  Univé werkt voor Veilig op Weg samen met een bedrijf dat zicht richt op kunstmatige intelligentie en datascience. In opdracht van Univé verzamelt dit bedrijf de data uit de app ten aanzien van de bewegingen van uw telefoon. Op basis van de sensordata worden de ritten van de gebruiker afgeleid. Aansluitend krijgt Univé alleen de rijdata en sensordata die betrekking heeft op de afgeleide ritten voor analyse. Het bedrijf verwijdert de data na 9 weken. Voor dit bedrijf is deze data is niet herleidbaar tot Univé-klanten. In de systemen van Univé worden de data pas gekoppeld aan uw klantgegevens.  

  In de App Veilig op Weg vindt u uw ritgegevens, ritscores, kwartaalscores, kortingspercentages en een indicatie van de korting van de afgelopen maanden. Na deze periode ziet u alleen de totaalscore van de voorgaande kwartalen. 

  Data van deelnemers aan try-before-you-buy bewaren wij 6 maanden. Dit doen we om (indien er toestemming is verleend) deelnemers te kunnen benaderen om de dekking af te sluiten.  

  Contactgegevens 
  Gegevens die we nodig hebben om contact met u op te nemen, bijvoorbeeld: 

  • naam; 

  • adres; 

  • (aanspreek)titel; 

  • Telefoonnummer; 

  • e-mailadres; 

  • eventueel bewindvoerder of gemachtigde. 

  Appdata 
  Met het activeren van Veilig op Weg geeft u Univé toegang tot de sensordata van uw telefoon. De app verzamelt informatie over het gebruik van de app. Bijvoorbeeld hoeveel gebruikers de Univé App gedownload hebben, of de app goed werkt en of gebruikers notificaties hebben gekregen.  

  Sensordata 
  Dit is de data die wij nodig hebben om uw rijgedrag te kunnen bepalen. Deze data zijn: 

  • de data van de accelerometer (versnellingsmeter) van uw telefoon; 
  • de data van de gyroscoop (bewegingssensor) van uw telefoon; 
  • de locatiegegevens (gps) van uw telefoon. 

  Rijgedrag of rijdata 
  Dit is de data over uw ritten die we halen uit de sensordata van uw telefoon. U kunt hierbij denken aan: 

  • de snelheid waarmee u rijdt; 
  • de plaats waar u op enig tijdstip bent; 
  • de versnelling die u ondervindt bij optrekken en remmen; 
  • telefoongebruik gedurende een rit (bellen en het aanraken van het touchscreen). 


  Hoe werkt het registreren van mijn ritten via de Veilig op Weg App precies?  
  De app verzamelt alle data ten aanzien van de bewegingen van uw telefoon (locatiegegevens, accelerometer en gyroscoop van uw telefoon). Op basis van de sensordata worden door een algoritme de autoritten van de gebruiker afgeleid. Univé gebruikt dus alleen de rijdata en sensordata die betrekking hebben op een autorit. Als op basis van het algoritme van de sensordata afgeleid wordt dat u loopt, fietst of met een bus rijdt dan worden deze gegevens uit de data gefilterd, niet opgeslagen en buiten de ritgegevens gehouden. Het kan heel soms voorkomen dat hierdoor een rit met uw auto niet gedetecteerd wordt als een autorit, maar als bijvoorbeeld lopen of fietsen. Andersom kan heel soms lopen of fietsen worden gezien als autorit.  

  Wanneer u vindt dat een rit verkeerd geregistreerd is, dan kunt u de rit in de App verwijderen. De (persoons-)gegevens van deze rit worden dan ook verwijderd.  

  Profilering  
  Wij kunnen de persoonsgegevens die we van u ontvangen en data uit de Veilig op Weg app (appdata, sensordata en rijgedrag) combineren om voorspellingen te doen. Op basis van deze analyses of voorspellingen delen wij personen in categorieën (profielen). Dit heet profilering. Hiermee kan Univé bijvoorbeeld inzichten krijgen of gebruikers van de app Veilig op Weg minder schadelast hebben dan niet-gebruikers van de app. Ook kan Univé berichten naar de gebruiker sturen met tips om schade risico’s te beperken. 

  Met wie delen we persoonsgegevens?  
  Wij wisselen uw gegevens alleen met anderen uit als dit nodig is voor onze dienstverlening of als we hiertoe verplicht zijn. Wij houden ons dan aan de regels die gelden voor het delen van persoonsgegevens. Hieronder ziet u met wie wij persoonsgegevens kunnen delen. 

  Met dienstverleners die voor Univé werken  
  Univé schakelt soms bedrijven in om ons te helpen bij onze dienstverlening. Bijvoorbeeld voor IT dienstverlening of voor de verkoop en het onder de aandacht brengen van onze producten. Wij delen dan alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de opdracht. 

  Met bedrijven die uw gegevens in onze opdracht verwerken, spreken wij af dat zij op een zelfde manier met uw gegevens omgaan als wij. En Univé blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

  Met andere bedrijven als dat nodig is voor onze dienstverlening 
  Er zijn ook andere situaties waarin wij persoonsgegevens delen met bedrijven als dat nodig is voor onze dienstverlening. Denk bijvoorbeeld aan banken of postbezorgers. Wij delen dan alleen die gegevens die de dienstverlener nodig heeft om zijn werkzaamheden uit te kunnen voeren. Deze bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. 

  Met de overheid 
  Univé geeft uw persoonsgegevens alleen door aan overheidsinstanties als wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Bijvoorbeeld wanneer u een ongeluk heeft en de politie uw rijdata van de Veilig op Weg App voor onderzoek nodig heeft.  

  Overheidsinstanties waaraan wij persoonsgegevens verstrekken zijn algemene en bijzondere opsporingsinstanties (zoals politie en justitie), de Belastingdienst of toezichthouders (zoals De Nederlandsche Bank, Autoriteit Financiële Markten). Deze partijen moeten ons bovendien expliciet om uw gegevens gevraagd hebben, behalve bij fraude of misbruik van Univé-diensten. In dat geval doen we actief aangifte bij de politie en justitie en geven we persoonsgegevens door die te maken hebben met de fraude. 

  Als u schade meldt, legt Univé die melding en de gegevens van de personen die bij de schade betrokken waren, zoals getuigen en tegenpartij(en), vast in het Centraal Informatie Systeem (CIS) van de Nederlandse verzekeraars. Ook andere verzekeraars kunnen deze melding zien. Verzekeraars kunnen hiermee de betrouwbaarheid van claims beoordelen en fraude tegengaan. 

  Met organisaties waar we mee samenwerken 
  Er zijn verschillende andere manieren waarop wij samenwerken met organisaties. Organisaties kunnen bijvoorbeeld afspraken met ons maken over het verbeteren van de verkeersveiligheid. Met deze organisaties kan Univé geanonimiseerde data delen die inzichten geven om de verkeersveiligheid te verbeteren.  

  Met andere organisaties op uw verzoek of met uw toestemming 
  Op uw verzoek en/of met uw toestemming delen wij ook gegevens met andere organisaties. Wij geven dan alleen gegevens door die nodig zijn of waarvoor u toestemming hebt gegeven. Bijvoorbeeld in het geval waarin u een beroep doet op uw recht op dataportabiliteit. 

  Dit is uw recht om gegevens die u aan ons heeft gegeven, door te geven aan een andere organisatie. 

  Met onderzoekers 
  Soms werkt Univé mee aan onderzoeken van bijvoorbeeld universiteiten, overheid of andere instellingen of samenwerkingsverbanden. Als daarbij persoonsgegevens worden gebruikt moeten de onderzoekers voldoen aan strenge eisen. De resultaten van de onderzoeken zijn anoniem 

  Voor het delen van gegevens met andere bedrijven of instanties geldt verder: 
  Als uw gegevens worden doorgegeven aan ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte, zullen wij er voor zorgen dat de gegevens adequaat beschermd zijn. Zo nodig zullen wij daarvoor afspraken maken met deze ontvangers. 

  Hoe zorgen we dat uw persoonsgegevens bij ons veilig zijn? 
  Wij hebben een streng (informatie)beveiligings-beleid om ervoor te zorgen dat uw gegevens bij ons veilig zijn. Onze toegangssystemen, computernetwerken en gebouwen worden daardoor goed beveiligd. Een speciaal team medewerkers ziet erop toe dat het (informatie)beveiligingsbeleid wordt nageleefd. Als er toch iets misgaat en er ontstaat een datalek, dan lossen we dat op en nemen wij maatregelen om herhaling tegen te gaan. Ook registreren wij al onze data- lekken. Ernstige datalekken melden wij ook aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Als dat nodig is, krijgt u persoonlijk bericht dat er een data- lek is geweest. Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. Ook hebben ze een eed of belofte afgelegd waarin ze beloven geheim te zullen houden wat aan hen is toevertrouwd. Medewerkers kunnen alleen die gegevens (in)zien die zij nodig hebben voor hun werk. In bijzondere situaties kunt u ons vragen om extra beveiligingsmaatregelen voor uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld omdat u een publieke functie heeft of als u verblijft in een Blijf-van-mijn-lijf-huis. Geef dat dan door aan uw Regionale Univé-kantoor of via privacy@unive.nl. 

  Vragen over uw gegevens, uw gegevens inzien, aanpassen en laten verwijderen  
  Voor vragen over uw gegevens kunt u terecht bij uw Regionale Univé-kantoor. Veel gegevens kunt u ook al vinden op Mijn Univé. Wij verstrekken geen gegevens over u, uw gezondheid, declaraties of schade via de telefoon of via e-mail, zonder dat wij zeker weten dat wij u persoonlijk aan de telefoon hebben, of dat de e-mail echt van uw e-mailadres afkomstig is. Als u anderen toestemming wilt geven om uw (verzekerings-)zaken af te handelen, dan willen wij zeker weten dat u deze persoon daarvoor toestemming heeft gegeven. Soms vragen wij om een ondertekende machtiging. Zo kunnen wij misbruik van uw gegevens voorkomen. 

  Beroep op uw rechten 
  U heeft een aantal belangrijke rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, zoals het recht op inzage, aanpassing, overdracht of verwijdering van uw gegevens.  

  Recht op inzage van uw gegevens 
  Dit is uw recht om te weten welke gegevens wij van u hebben vastgelegd. Veel gegevens kunt u terugvinden in Mijn Univé. Sommige gegevens kunt u daar ook aanpassen of verwijderen. U kunt gebruikmaken van uw recht op inzage via dit formulier. Om inzage te krijgen in uw gegevens kunt u gebruik maken van het webformulier 'Uw privacyrechten'. U vindt dit formulier op onze website. U kunt ook uw Regionale Univé-kantoor vragen dit formulier met u in te vullen. 

  Recht op aanpassing van uw gegevens  
  Dit is uw recht om uw gegevens zelf aan te passen of door ons te laten aanpassen als u van mening bent dat uw gegevens niet juist zijn vastgelegd. U kunt uw gegevens wijzigen in Mijn Univé of via uw Regionale Univé-kantoor. Soms kunnen of mogen wij geen wijzigingen of verwijderingen doorvoeren. Bijvoorbeeld als dat in strijd met de wet is. 

  Recht op verwijdering van uw gegevens  
  Dit is uw recht om uw gegevens uit de Veilig op Weg app door ons te laten verwijderen. Dit is niet altijd mogelijk omdat er vaak (wettelijke) bewaartermijnen gelden. Als u de App wilt behouden, maar de verzameling van uw real-time locatiegegevens wilt stopzetten, kunt u dat doen via de besturingsinstellingen van uw mobiele telefoon. Wanneer u de app verwijdert of de verzameling van uw locatiegegevens en sensordata stop zet, blijven de scores in de App zichtbaar. Wanneer u na 10 weken de App niet meer actief gebruikt (toegang tot uw locatiegegevens, accelerometer en gyroscoop van uw telefoon) dan stopt Univé de dekking Veilig op Weg automatisch.  

  Als u uw gegevens wilt laten verwijderen, kunt u gebruik maken van het webformulier 'Uw privacyrechten'. U vindt dit formulier op onze website. U kunt ook uw Regionale Univé-kantoor vragen het formulier met u in te vullen. 

  Recht op overdracht van gegevens (dataportabiliteit) 
  Een verzoek om overdracht van uw gegevens kunt u indienen door een mail te sturen naar privacy@unive.nl.  

  U kunt uw Regionale Univé-kantoor ook vragen om de overdracht van uw gegevens. 

  Identificatie 
  Als u vraagt om uw gegevens in te mogen zien, aan te passen, te verwijderen of over te dragen aan een andere verzekeraar, willen we zeker weten dat het verzoek echt van u komt. Dat is belangrijk om uw privacy te kunnen waarborgen. Wij vragen u daarom altijd om gegevens waaruit blijkt wie u bent. Als hiervoor een kopie van uw legitimatiebewijs nodig is, wordt dit na afhandeling van uw verzoek direct verwijderd. 

  Bezwaar maken 
  U kunt bezwaar maken tegen manieren waarop wij u benaderen, bijvoorbeeld tegen het ontvangen van commerciële aanbiedingen of nieuwsbrieven van Univé. Als u een aanbieding of nieuwsbrief per e-mail heeft ontvangen, dan kunt u zich hiervoor uitschrijven via de afmeld- link in de e-mail. Of u maakt bezwaar met het webformulier ‘Uw privacyrechten’ op onze website.  

  Ook kunt u bezwaar maken tegen telefonische belacties en deelname aan klanttevredenheids- onderzoeken van Univé en tegen dat Univé uw persoonsgegevens gebruikt om te analyseren en profileren voor marketing- en verkoopactiviteiten. U maakt bezwaar met het webformulier ‘Uw privacyrechten’ op onze website. 

  Verder kunt u bezwaar maken tegen de manier waarop wij uw gegevens gebruiken wanneer u in een bijzondere situatie verkeert. U wilt dan misschien dat uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt om een (verzekerings-)overeenkomst te sluiten, om uw schade af te handelen of omdat het wettelijke verplicht is. U kunt er dan bezwaar tegen maken dat wij de gegevens voor andere doelen gebruiken. U maakt bezwaar door een e-mail te sturen naar privacy@unive.nl. U kunt uw bezwaar ook doorgeven aan uw Regionale Univé-kantoor. 

  Toestemming intrekken 
  Wanneer u ons toestemming hebt gegeven voor de verwerking van bepaalde persoonsgegevens, dan kunt u deze toestemming altijd weer intrekken. U kunt dit doen door contract op te nemen met uw Regionale Univé-kantoor of door een e-mail te sturen naar privacy@unive.nl

  Vragen en klachten over privacy 
  Wilt u meer weten over uw rechten of over hoe wij omgaan met uw privacy? Hebt u andere vragen over uw privacy of heeft u klachten over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met uw Regionale Univé-kantoor of rechtstreeks met onze Functionaris Gegevensbescherming op privacy@unive.nl. Per post mag natuurlijk ook. Het adres is Postbus 15, 9400 AA, Assen. 

  Als u niet tevreden bent over de behandeling van uw klacht, dan kunt u hierover contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens via  www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

  U kunt uw klacht ook voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), postbus 93257, 2509 AG, Den Haag. U kunt hen ook bellen via 070 333 8999 of contact zoeken via kifid.nl. U kunt uw klacht ook voor leggen aan de rechter. 

  We passen de privacyverklaring aan 
  Er gebeurt veel op het gebied van privacy en het gebruik van data. En de regelgeving verandert ook voortdurend. Wij passen deze privacyverklaring daarom geregeld aan zodat de manier waarop wij omgaan met uw gegevens steeds duidelijk is. Dit doen wij ook als er bijvoorbeeld iets verandert in onze bedrijfsactiviteiten. Bekijk daarom geregeld deze privacyverklaring opnieuw als u onze website bezoekt. Zo weet u altijd wat u van Univé kunt verwachten. Deze versie is van februari 2022. 

  Univé Groep 
  Coöperatie Univé U.A. 
  Jan Bommerstraat 4 
  9402 NR Assen