Ga naar inhoud

Onderzoek: sociale acceptatie bij autoverzekeringen

Verzekeringsmaatschappijen hanteren verschillende methoden om te bepalen welke risico's ze willen verzekeren en tegen welke premie. Maar wat is het standpunt van Nederlanders als het gaat om het acceptatiebeleid voor autoverzekeringen? In opdracht van Univé vroeg marktonderzoeksbureau MarketResponse aan 1011 Nederlanders waar volgens hen de grens ligt.

Autoverzekering voor iedereen?

Ruim vier op de vijf respondenten (81%) vindt dat iedere autobezitter een autoverzekering moet kunnen afsluiten; slechts 4% is het hier niet mee eens. Toch zijn Nederlanders terughoudender als het gaat om het betalen van een hogere premie. 70% van de respondenten is van mening dat risicogroepen zelf een hogere premie moeten betalen vanwege het verhoogde risico dat zij met zich meebrengen. Slechts 30% geeft de voorkeur aan een gelijke premieverhoging voor iedereen. Bij de vraag of men bereid is daadwerkelijk een hogere premie te betalen om risicogroepen te accepteren, ziet 38% dit als een acceptabele vervolgstap, terwijl 28% dit absoluut niet acceptabel vindt.

Verdeeldheid over premiekosten

84% van de Nederlanders vindt het weigeren van mensen op basis van hun opleidingsniveau een slechte zaak. Opvallend genoeg blijkt dat slechts de helft van de respondenten zou kiezen voor een verzekering die niet iedereen accepteert, waardoor de eigen premie omlaag gaat. Dit geeft duidelijk de verdeeldheid en frictie binnen de Nederlandse bevolking aan.

Het onderzoek laat ook zien wie er vaker kiest voor een verzekering met een hogere premie waar iedereen geaccepteerd wordt. Dit zijn voornamelijk mannen en mensen die zelf een ongeluk hebben gehad. Deze groepen blijken meer waarde te hechten aan het hebben van een verzekering die iedereen accepteert, ongeacht de individuele risico's.

Wie moet er meer premie betalen?

Gevraagd naar de mening van Nederlanders als het gaat om groepen die als risico’s worden gezien, komt iemand die veroordeeld is voor het gebruik van alcohol of drugs achter het stuur als voornaamste risico rijder naar voren. 78% vindt dat deze groep meer premie moet betalen. Meerdere keren ongeval met blikschade, wordt verkozen boven één keer een ongeval veroorzaakt met letselschade, als het gaat om groepen die meer premie zouden moeten betalen. Een op de vijf Nederlanders steunt een hogere premiepost voor 70-plussers. Daarnaast zegt 27% dat jonge bestuurders tot 25 jaar meer moeten betalen voor hun hogere schaderisico.

Risico rijders

Aan de 1011 respondenten is voorgelegd welke groepen een standaard toelating zouden moeten krijgen, een toelating onder voorwaarde van een hogere premie of zelfs helemaal geen verzekering zouden mogen afsluiten. Personen die een rijontzegging hebben gehad vanwege alcohol- of drugsgebruik in het verkeer wordt door 26% veroordeeld tot uitsluiten voor een verzekering.

* Het onderzoek is door MarketResponse uitgevoerd onder een representatieve groep Nederlanders van 18 jaar en ouder, onder netto 1.011 respondenten in de periode 23 t/m 31 mei 2023 in opdracht van Univé. 

Meer autoverzekering en onderzoek

Meer onderzoeken over auto of autoverzekering die zijn gepubliceerd door Univé vind je bij autoverzekering onderzoek.