Ga naar inhoud

25 juni 2018

Ver komen door samen te gaan – de coöperatie van de toekomst

Univé richt zich op de toekomst. Vanuit de coöperatieve gedachte van solidariteit en gemeenschapszin. Ze gaat met haar tijd mee, met een open, op de toekomstgerichte blik. Maar wat is het coöperatieve gedachtegoed en wat zijn nu de uitdagingen voor de coöperatie van de toekomst? NCR* ging hierover met Ellen Peper, Chief Transformation Officer bij Univé in gesprek.

Univé richt zich op de toekomst. Vanuit de coöperatieve gedachte van solidariteit en gemeenschapszin. Ze gaat met haar tijd mee, met een open, op de toekomstgerichte blik. Maar wat is het coöperatieve gedachtegoed en wat zijn nu de uitdagingen voor de coöperatie van de toekomst? NCR* ging hierover met Ellen Peper, Chief Transformation Officer bij Univé in gesprek.

Univé is een Coöperatie en het resultaat van een eeuwenoude beweging van groepen mensen die elkaar helpen. Mensen die zich inzetten om risico’s te voorkomen, gevolgen te beperken en alleen te verzekeren wat echt nodig is. Een van de kenmerken van een coöperatie is dat we nauw met elkaar samenwerken. Met 120 Univé-winkels verspreid over het land, kunnen we veel bereiken. We zijn en blijven lokaal geworteld. Daardoor kunnen we veel zekerheid bieden en met veel impact elkaar helpen, waardoor we meer zijn dan alleen een verzekeraar.

Wat vind je van de samenwerking binnen jouw coöperatie?
“Ik gebruik regelmatig het Afrikaans gezegde: Als je snel wilt gaan, moet je alleen gaan. En als je ver wilt komen, dan moet je samen gaan. Als Univé willen wij ver komen en dus samen gaan. In deze continu veranderende wereld willen wij van bete­kenis blijven voor onze leden en dat vraagt het blijven bundelen van alle krachten van alle entiteiten binnen de Univé Formule (Univé Groep en de 12 Regionale Univé’s). We werken goed sa­men, wel staan we voor de uitdaging om tegelijk de regionale diversiteit en eigenheid te koesteren en de eenheid blijvend te versterken en benutten in het belang van onze leden.”

Wat wordt de grootste uitdaging voor de komende tijd voor jouw coöperatie?
“Het verder implementeren van ons in 2016 ingezette strate­gieprogramma ‘Terug naar de Kracht van Univé’. De koerswij­ziging maakt Univé tot een coöperatie van de toekomst die niet alleen verzekeringen aanbiedt, maar klanten helpt met het voorkomen van risico’s en het beperken van de gevolgen als er toch iets misgaat. Univé besteedt veel aandacht aan de innovatie van haar producten-en dienstenpakket, erop gericht om alledaagse risico’s zo klein mogelijk te maken. Deze ont­wikkelen we samen met onze leden, zoals bijvoorbeeld de Uni­vé ZZP Flexibele Inkomensverzekering voor zzp’ers bij ziekte en ongevallen. Daarnaast blijven we fors investeren in laag­drempelig klantcontact, zodat onze leden moeiteloos kunnen switchen tussen mobiel, social media, winkel en online.”

Lees hier het volledige artikel

*NCR is de vereniging van en voor coöperaties in Nederland. Zij geloven in de kracht van de coöperatie en benutten die in het belang van hun leden. Samen versterken we het coöperatief ondernemerschap in Nederland. Dat doen ze door kennis te ontwikkelen en te delen. En door de mensen van de coöperaties te verbinden. Een uitdaging voor de coöperaties van nu is het versterken van de binding tussen leden en de coöperatie.

Deel dit bericht