Ga naar inhoud

26 april 2019

Univé presenteert jaarcijfers 2018

Coöperatie Univé heeft in 2018 verdere stappen gezet in het verbeteren van het technisch resultaat. Het aantal schadepolissen steeg met 37.000 en het technisch resultaat bedroeg € 3 miljoen. Met name de daling van de aandelenkoersen eind 2018, zorgde voor een negatief resultaat op de beleggingen, waardoor voor de coöperatie het jaar uiteindelijk met verlies is afgesloten.

Dat blijkt uit het financieel jaarverslag dat Univé heeft gepresenteerd. De coöperatie ontwikkelt zich de laatste jaren tot een zekerheidsmerk dat zich richt op ‘voorkomen, beperken en verzekeren’. Een strategiewijziging waarvoor ook in 2018 fors is geïnvesteerd, net als in het verbeteren van de online klantbediening. Met zo’n 110 winkels in het hele land, 1,6 miljoen klanten met in totaal ruim 4 miljoen verzekeringen is Univé een middelgrote speler op de verzekeringsmarkt.

Sterk bedrijf

Door de daling van de aandelen in het laatste kwartaal van 2018, is het totale resultaat over 2018 na belasting uitgekomen op een verlies van € 21 miljoen. De solvabiliteit, de ratio die aangeeft dat Univé ook voor de langere termijn in staat is om aan haar financiële verplichtingen te kunnen voldoen, is met 309% robuust te noemen. Univé blijft daarmee  een sterk bedrijf.

Flink verbeterd

De technische resultaten van de coöperatie zijn vorig jaar sterk verbeterd. Werd in 2017 nog een verlies geleden van € 12 miljoen, in 2018 is dit omgedraaid tot een winst van € 3 miljoen. Dit ondanks de januaristormen die veel schade bij de leden hebben veroorzaakt. Het resultaat werd onder meer bereikt door de groei van 37.000 nieuwe polissen bij het schadebedrijf, een premieverhoging op verlieslatende verzekeringen als de auto- en brommerverzekering, en een kostenbeheersing binnen de organisatie. De premieopbrengsten van de coöperatie stegen vorig jaar met € 21 miljoen naar € 487 miljoen.

Hoge waardering

De producten van Univé werden ook in 2018 goed gewaardeerd. Zo beoordeelden klanten in het onderzoek ‘Verzekeraars in Beeld’ de coöperatie met een 7,6 en gaf de Consumentenbond meerdere producten een 7 of hoger. Ook won Univé een Europese prijs voor interne communicatie. In 2018 werd na 25 jaar een merkvernieuwing ingevoerd. Hierdoor is de uitstraling van Univé weer frisser met meer energie en van deze tijd. Daarnaast gaven de medewerkers aan zeer tevreden te zijn. Op de vraag ‘alles overziend vind ik ons bedrijf een echte Great Place To Work’, was de score 85%.

Investeringen

Voor de komende jaren gaat Univé zich opnieuw richten op een verdere beheersing van de kosten. Tegelijkertijd wordt er, net als in 2018, sterk geïnvesteerd in innovatie en transformatie. Hiermee gaat Univé met vertrouwen verder op de strategie van ‘voorkomen, beperken en verzekeren’. Zo zijn er dit jaar nieuwe producten als de Energie Coöperatie en Private Lease op de markt gebracht. Ook investeert Univé verder in de ambitie om de meest persoonlijke en excellente klantbediening te bieden, zowel online als in de winkels.

Lees hier het jaarverslag 2018.

Deel dit bericht