Ga naar inhoud

13 november 2017

Univé maakt premies zorgverzekeringen 2018 bekend

De premie van de Univé Zorg Geregeld polis (natura) bedraagt in 2018 116,50 euro per maand. Voor Univé Zorg Vrij (restitutie) met volledige keuzevrijheid in zorgaanbieders is de premie 121,25 euro per maand. En voor Univé Zorg Select (natura) bedraagt de premie 100,95 euro, en heeft daarmee een van de scherpste natura zorgpremies. Het komt neer op een premiestijging van 3,25 euro voor Geregeld, 4 euro voor Zorg Vrij en 2,20 euro voor Zorg Select. Dat is onder andere het gevolg van uitbreiding van het basispakket en de stijgende kosten voor zorg.

Aanvullende zorgpremie stijgt licht

De premie van de meest gekozen aanvullende verzekering, Aanvullend Goed, stijgt licht. Dit geldt ook voor de premies van Aanvullend Beter en Aanvullend Best. Er geldt bij Univé geen onderscheid naar leeftijd en voor vrijwel alle pakketten is de medische acceptatie nu afgeschaft, dus ook voor Tand Beter. Alleen voor het meest uitgebreide tandpakket (Tand Best) geldt nog medische acceptatie.

Elkaar helpen

Univé staat voor elkaar helpen. In de diverse aanvullende verzekeringen geeft Univé dat vorm door uitgebreide ondersteuning te bieden voor mantelzorg. Ook worden trainingen en cursussen vergoed op gebied van reanimatie met een AED-apparaat en EHBO. Met de Thuiszorg polis wil Univé leden nog eens extra helpen door trainingen te vergoeden voor valpreventie, brein en gezond ouder worden. Er wordt daarbij nauw samengewerkt met de thuiszorgorganisaties. Zo is het vanuit de Thuiszorg polis mogelijk (gedeeltelijke) vergoeding voor het lidmaatschap van zeventien thuiszorgorganisaties te krijgen.

Advies op maat

Univé ondersteunt verzekerden graag bij het maken van de juiste keuzes en geeft hierbij advies op maat: op de website, telefonisch en in ruim 130 winkels in het hele land. Univé biedt verzekerden een keuze op basis van hun behoeften en persoonlijke situatie. Bij Zorg Select is de maximale vergoeding 70 procent bij zorgaanbieders zonder contract. Bij Univé Zorg Geregeld gelden afspraken met een groot aantal gecontracteerde zorgaanbieders en is de maximale vergoeding 80 procent bij zorgaanbieders zonder contract. Univé Zorg Vrij geeft recht op vrije keuze uit alle zorgaanbieders tegen een iets hogere premie. 

Lees meer over de nieuwe zorgpremies op www.unive.nl/zorgverzekering

Deel dit bericht