Ga naar inhoud

15 juli 2020

Univé gaat VvE’s in Groningen helpen met activatie en onderhoud

Univé wil Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) helpen bij activatie, organisatie van onderhoud en het verzekeren van hun panden. Met VVE Hulp richt de coöperatie zich met name op kleine VvE’s. Tijdens een pilot wordt tot het einde van het jaar getoetst of Univé’s dienst in de praktijk voldoende aansluit bij de behoeften van VvE’s om vervolgens VVE Hulp landelijk aan te bieden.

Volgens verkennend onderzoek van het CBS in 2015 zijn in Nederland bijna 1,2 miljoen adressen verenigd binnen in totaal 125.000 VvE’s. Hoewel sinds 2018 elke VvE een minimumbedrag voor groot onderhoud in kas moet hebben, heeft deze spaarverplichting niet binnen alle verenigingen evenveel prioriteit. Ook zijn plichten als gepland onderhoud en regelmatige vergadering niet overal een vanzelfsprekendheid. Met VVE Hulp wil Univé ondersteuning bieden om slapende VvE’s te helpen actief te worden. En te blijven.

Kleine VvE’s

Volgens Hans Schieving, Manager Marketing & Innovatie van Univé Noord-Nederland, hebben kleine VvE’s relatief het vaakst moeite de vereniging actief te houden. ‘Mate van prioriteit, middelen of simpelweg onvoldoende kennis van het runnen van een VvE kan leiden tot een gebrek aan fonds, planning en als gevolg achterstallig onderhoud. Wanneer dat leidt tot verwaarlozing en schade is het vaak te laat en zijn de reparatiekosten vaak niet gering,’ aldus Schieving.

Zekerheid van gezonde vereniging

Univé wil met VVE Hulp allereerst eigenaren bewust maken van de gezamenlijke verantwoordelijkheid die ze ten opzichte van hun pand hebben en het verplichte karakter daarvan. Het doel van de coöperatie is bewoners te helpen effectief hun VvE in de praktijk te runnen. Gepland onderhoud zoals  dakrenovatie en schilderwerk is essentieel.  Daarnaast wordt geholpen met het regelen van een gezamenlijke aansprakelijkheids-, rechtsbijstand- en opstalverzekering en het verzorgen van cv-ketelonderhoud, schoorsteen- en dakgootreiniging. Verder kunnen VvE’s gratis algemeen advies opvragen en wanneer gewenst collectief online begeleid worden door een adviseur, met bijvoorbeeld vergaderingen. Schieving: ‘Een slapende VvE kan uitlopen in een nachtmerrie. Door met VvE Hulp risico’s te helpen voorkomen en beperken bieden we eigenaren de zekerheid van een gezonde vereniging en op de lange termijn lagere kosten.’

Pilot in Stad

Als initiatiefnemer achter de dienst, biedt Univé Noord-Nederland VvE Hulp tot en met eind 2020 allereerst aan in de stad Groningen. De provincie Groningen telt meer dan 5.700 VvE’s, waarvan bijna 5.000 in Stad. Hier heeft Univé haar klanten met een opstalverzekering – zo’n tachtig procent van haar totale Groningse portefeuille – geïnformeerd over de rechten en plichten van een VvE en de mogelijkheden voor ondersteuning door VvE Hulp. Met de nodige interesse voor de dienst hoopt Univé voldoende kennis over en bevestiging van de behoeften van VvE’s te vernemen om VvE Hulp in de toekomst landelijk aan te bieden.

Deel dit bericht