Ga naar inhoud

10 juni 2021

Univé en Hello 24/7 gaan 45-plussers helpen bij zorg thuiswonende ouders

Univé en Hello 24/7 gaan 45-plussers helpen met het zorg dragen voor hun thuiswonende ouders. De samenwerking richt zich allereerst op families in Noord-Brabant. Met meer ouderen die langer zelfstandig blijven wonen, nemen hun kinderen steeds vaker zorgtaken op zich om hun zelfstandig wonende vader en/of moeder thuis te ondersteunen. Iets dat in de dagelijkse praktijk door onder andere werk, kinderen en afstand voor velen een uitdaging is.

Volgens René van Gils, bestuurder van Univé Zuid-Nederland biedt Hello 24/7 in die gevallen uitkomst: ‘Voor de zorg van hun ouders voelen mensen de hoogste verantwoordelijkheid, maar net als hun vader en moeder hebben hun familieleden die zich over hun zorg ontfermen ook behoefte aan ondersteuning af en toe.’

Zware belasting

Naar schatting zorgen zo’n 5 miljoen Nederlanders voor een (schoon)ouder, partner of andere naaste. Waarvan ruim 2 miljoen in de leeftijd tussen 45 en 65 jaar. In deze categorie zijn de zorgtaken in verreweg de meeste gevallen gericht op een of enkele hulpbehoevende (schoon)ouder(s). Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau ervaart een op tien mantelzorgers hun zorgrol als een hoge belasting en voelt voor 8,6 procent zich zwaarbelast door zijn of haar zorgtaken. 43 procent van de mantelzorgers slaagt er niet in de situatie van degene die de zorg toekomt los te laten, terwijl een op vijf moeite heeft het eigen huishouden te regelen in de tijd die niet opgaat aan de zorg voor hun dierbaren.

‘Zolang mogelijk zelfstandig thuis wonen met support’

‘Je ouders ondersteunen is voor veel kinderen vanzelfsprekend, maar vaak bekruipt het gevoel tekort te schieten en praktische ondersteuning is nauwelijks te vinden. Support bieden aan deze families is een grote maatschappelijke uitdaging.’ legt Arthur Clement, oprichter Hello 24/7 uit. ‘We hebben afgelopen twee jaar vele 45-plussers geïnterviewd en wat opviel is de noodzaak om de zorg samen met familie, vrienden en buren te organiseren door middel van een persoonlijk zorgnetwerk. Daarom is Hello 24/7 opgericht. Met als doel ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis laten wonen, en hun omgeving – vaak de familie – de support geven om dat makkelijker te regelen.’

Sociaal netwerk met aansluitende services

Met een speciale Hello 24/7 regel-het-samen-app worden familieleden, vrienden en buren verbonden die bijdragen aan de ondersteuning. Eenvoudig ontstaat zo online een sociaal netwerk waarin iedereen samen zorgdraagt en organiseert. Behalve het sociale aspect omvat de Hello 24/7 app toegang tot aangesloten services die families online -wanneer zij hier zelf niet in kunnen of willen voorzien - op afstand kunnen inschakelen voor zaken als huishoudelijke hulp, klus- en tuinhulp of het bezorgen van een maaltijd. Wie vanuit veiligheids- of gezondheidsredenen graag een oogje in het zeil houdt, kan verschillende abonnementen kiezen voor slimme personenalarmering, die via de app melding maakt wanneer een mogelijke calamiteit zich voordoet.

'Verlies van balans helpen voorkomen'

Volgens René van Gils sluit de gedachte achter Hello 24/7 naadloos aan bij de missie van Univé. ‘Als coöperatie staan we dicht bij onze leden om ze te helpen risico’s te voorkomen en gevolgen te beperken,’ aldus de Univé-bestuurder. ‘We willen families helpen zoveel mogelijk in voldoende zorg van hun dierbaren te voorzien, maar tegelijkertijd voorkomen dat ze de balans met hun eigen leven en welzijn verliezen. Daarom gaan we actief Hello 24/7 onder de aandacht brengen richting onze leden en andere belangstellenden. Die zo houvast hebben om hun zorgtaken te verlichten, waardoor er tijd en energie vrijkomt voor andere zaken. Want mantelzorgers zijn natuurlijk ook gewoon kind, vader of moeder, broer of zus, partner, vriend of vriendin, collega, enzovoort…’

Deel dit bericht