Ga naar inhoud

7 november 2017

Univé investeert in thuiszorg

De zorg verbeteren in Nederland is alleen mogelijk als organisaties en mensen elkaar helpen. Univé gelooft dat de thuiszorg daarin een belangrijke rol speelt en kondigt daarom uitgebreide samenwerking aan voor 2018. Thuiszorginstellingen komen nu in aanmerking voor financiële vergoeding van hun trainingen en verzekerden krijgen meer budget om deze trainingen te volgen.

Voor het eerst afspraken

Univé heeft met zeventien thuiszorginstellingen voor het eerst afspraken gemaakt over vergoeding van trainingen die zij geven op gebied van persoonlijk welzijn en gezondheid. Al eerder konden Univé-verzekerden dergelijke trainingen vergoed krijgen vanuit de aanvullende verzekering, maar het aantal aanbieders en soorten training was beperkter. Nu vergoedt Univé ook trainingen die de aangesloten thuiszorginstellingen geven.

Hoger budget per verzekerde

Het gaat bijvoorbeeld om training in weerbaarheid, het trainen van het brein, goed slapen, gezond ouder worden. Ook is daarvoor het budget verhoogd per Univé-verzekerde. Wie een collectieve aanvullende verzekering heeft vanuit de Thuiszorg polis, krijgt in 2018 tussen de 350 euro en 650 euro per jaar aan trainingen vergoed.

Zeventien thuiszorgorganisaties

De zeventien thuiszorgorganisaties waarmee afspraken zijn gemaakt, zijn verdeeld over een groot deel van Nederland. Ze hebben nu samen circa een miljoen leden. Het gaat om bijvoorbeeld Icare, Evean, Omring en Careyn.* Vanuit de aanvullende verzekering van de Thuiszorg polis wordt in 2018 een nog uitgebreidere vergoeding voor mantelzorgondersteuning geboden.

Elkaar helpen via organisaties

"Wij geloven in elkaar helpen en dat doen we onder andere door organisaties te steunen waarvan wij vinden dat ze goede hulp bieden. We denken dat we elkaar goed aanvullen. Voor ons is het verzekeren van mensen maar een onderdeel van elkaar helpen. We willen meer voor onze leden doen en dan vooral ook samen met anderen zoals thuiszorginstellingen", zegt CEO Joost Heideman van Coöperatie Univé.

Kennis van zorg

Univé investeert in zijn algemeenheid in maatschappelijke organisaties die bijdragen aan het voorkomen van risico's en beperken van schade in de directe omgeving van Univé-leden. Volgens Heideman is de samenwerking met de thuiszorginstellingen ingegeven vanuit die gedachte: "Thuiszorginstellingen weten goed wat werkt voor deze doelgroep om zo lang mogelijk vitaal te blijven."

Lidmaatschap thuiszorg vergoed

Leden met een collectieve Thuiszorg polis en aanvullende verzekering krijgen van Univé 10 procent korting op de premie. Iedereen kan lid worden van een thuiszorginstelling en het lidmaatschap wordt daarbij deels tot geheel vergoed door Univé. Afgelopen jaar vroegen al 5.000 mensen die lidmaatschapsvergoeding aan. Verwachting is dat dit aantal blijft stijgen.

Groei thuiszorg

Het aantal mensen met een Thuiszorg polis bij Univé steeg de afgelopen jaren namelijk flink en beslaat nu 1 op de 7 verzekerden. De overgrote meerderheid van de verzekerden met een Thuiszorg polis heeft ook een aanvullende verzekering waar vanuit de extra hulp wordt vergoed. De gemiddelde leeftijd onder leden met een Thuiszorg polis is iets hoger dan 56 jaar. Overigens maken ook gezinnen gebruik van thuiszorg, bijvoorbeeld bij zwangerschap en adviezen over opvoeding.

*De thuiszorginstellingen waarmee Univé samenwerkt: Carinova, Evean, Icare, Ledenvereniging Oude en Nieuwe land, Zorggroep Meander, Omring, pluZ, Stichting Carint-Reggeland Groep, Stichting Vrijwaard, STMG, Thuisleven, ViVa!, ZorgAccent PLUS, Thuisgenoten.nl, Woonzorggroep Samen, Thuishotel en Careyn Kaart. Zij zijn ook terug te vinden op www.unive.nl/thuiszorg.

Deel dit bericht