Ga naar inhoud

16 december 2017

Ouderen meer grip op gezondheid

Meer grip op je gezondheid. Veel mensen willen dat wel, maar weten niet hoe. Zorgorganisatie Omring en Coöperatie Univé starten vanaf januari in Noord-Holland daarom een proef met een fitheidstest met bijpassende trainingen voor brein, weerbaarheid en gezond ouder worden.

Verdubbeling

Afgelopen jaar waren Omring en Univé in Noord-Holland al gestart met het aanbieden van preventietrainingen die deels vergoed worden door Univé. Er blijkt grote animo voor te zijn. Verwachting is dan ook dat het aantal deelnemers met de nieuwe aanpak in 2018 verdubbelt naar ruim duizend. Bij goed gevolg rolt Univé ook in andere regio's in Nederland de aanpak uit.

Echte gezondheid

"Wij willen als coöperatieve verzekeraar meer bieden dan alleen een verzekering voor als je ziek wordt. We willen onze leden helpen meer regie te krijgen op hun gezondheid. Dan help je elkaar pas echt. Verwachting is dat we het aantal trainingen blijven uitbreiden", zegt manager zorg Angelique Holtman van Univé.

Samenwerking

Univé benaderde Omring voor hulp daarbij, aangezien de zorgorganisatie weet in hoeverre mensen behoefte hebben aan deze hulp en ook de preventietrainingen kan organiseren.  "We zijn in 2017 met Univé begonnen met enkele preventietrainingen en ontwikkelen de aanpak nu samen door. Hieruit is de fitheidstest ontstaan waarmee we in 2018 beginnen", zegt Suzan Boon, productontwikkelaar bij Omring.

Achterliggend doel

Met de focus op positieve gezondheid en de preventietrainingen wil Univé in samenwerking met Omring haar leden in Noord-Holland helpen te voorkomen dat hun gezondheid achteruit gaat. En als dat het geval is, helpen de schade die daaruit kan ontstaan te beperken. Zo kan ziekte leiden tot sociaal isolement, maar met de juiste begeleiding hoeft dat niet. En dat is weer goed voor de totale gezondheid.

Fitheidstest vergoed

Met de fitheidstest wordt in kaart gebracht hoe de gezondheid van mensen er werkelijk voor staat. Leden van Omring die bij Univé een aanvullende thuiszorgpolis hebben, krijgen de fitheidstest en de trainingen voor een groot deel vergoed, evenals hun lidmaatschap voor Omring. De thuiszorgpolis is speciaal ontwikkeld om regie op gezondheid te bevorderen nu mensen langer thuis wonen.

Positieve gezondheid

Uitgangspunt vormt de nieuwe visie op 'Positieve gezondheid' waarbij gezondheid wordt gemeten volgens zes thema's. Gezondheid is volgens deze visie een samenspel van allerlei factoren: dagelijks functioneren, lichaamsfuncties, zingeving, sociaal maatschappelijk participeren, mentaal welbevinden en kwaliteit van leven. De test maakt inzichtelijk waar het goed gaat en waar het beter kan. Iemand die lichamelijke kwalen heeft, kan alsnog behoorlijk gezond zijn door bijvoorbeeld hoge scores op zingeving en sociaal maatschappelijk participeren.

Meer informatie

Deel dit bericht