Ga naar inhoud

3 oktober 2017

Marcel Brasjen van Univé over stalbranden: ‘Kleine tips voorkomen veel ellende’

De veehouderij probeert al jaren het aantal stalbranden terug te dringen. Toch zijn er in de acht maanden die 2017 tot nu toe telt al meer dieren omgekomen als gevolg van een stalbrand, dan in heel 2016. Onderzoek toont aan dat de kans op stalbranden verkleind kan worden. Marcel Brasjen van Univé adviseert agrariërs hierover.

“Een brand op een agrarisch bedrijf is vreselijk, het heeft enorm veel impact op de ondernemer, familie, de buurt… De impact is nog duizend maal groter als er dieren bij betrokken zijn”, begint Brasjen zijn verhaal. “Daarom is het ontzettend belangrijk om samen te werken aan het voorkomen van stalbranden en het beperken van de schade ervan.” 

Elektrische keuring 

Hij vervolgt: ”Zo’n 40% van de stalbranden ontstaat door een defect in de elektrische installatie”. “Daarom verplichten we bij grotere bedrijven een keuring van de elektrische installatie volgens de zogenaamde vier- methode. Deze methode is ontwikkeld met verzekeraars en zet in op brandpreventie. Een gespecialiseerd keuringsbedrijf loopt de installatie grondig na en beschrijft in een rapport de aanbevelingen. Een installateur voert de aanbevelingen uit en tekent de herstelverklaring. Zo weten wij als verzekeraar dat de installatie weer up to date is en hebben we één van de grootste risico’s op het ontstaan van brand beperkt.” 

Beheersbaarheid 

Volgens Brasjen is de beheersbaarheid van brand op grotere bedrijven extra problematisch. “Door de invoering van verschillende milieueisen op het gebied van luchtzuivering is een grote, moderne stal kwetsbaarder geworden. De luchtzuiveringssystemen zitten vaak in de nok van een stal. Bij brand hebben deze systemen een aanzuigende werking en dit kan de brand snel aanwakkeren. Om de brand te vertragen kunnen er optrekgordijnen geplaatst worden in het luchtafvoerkanaal. Het voorkomt geen brand, maar het kan er wel voor zorgen dat een brand niet desastreus is of niet leidt tot een total loss van de stal. Of nog mooier, dat maar een deel van de stal verbrand zodat een groot deel van de dieren gered kan worden.” 

Brandblussers 

Bij kleinere bedrijven inspecteert de technisch adviseur van Univé het bedrijf op brandveiligheid. Brasjen: “Samen met de ondernemer maak ik een ronde over het bedrijf. Ik signaleer potentiële gevaren en leg uit waarom we brandblussers op het bedrijf verplichten. Veel branden ontstaan door werkzaamheden op het bedrijf. Als er bij die werkzaamheden een brandblusser paraat is, zijn de gevolgen vaak veel minder groot. Univé heeft afspraken gemaakt met diverse leveranciers van blusapparatuur, zodat klanten van Univé de blussers vaak tegen gereduceerd tarief kunnen kopen.”

Niet onverschillig 

Volgens Brasjen zijn ondernemers zeker bezig met brandveiligheid. “Soms wordt er wel eens beweerd dat ondernemers onverschillig zijn op dit gebied, maar dat is zeker niet waar. Niemand zit te wachten op brand. Alleen is niet elke agrarisch ondernemer zich voldoende bewust van de risico’s op het ontstaan van brand, bijvoorbeeld bij werkzaamheden in de stal of werkplaats. Een vonkje bij slijpwerkzaamheden kan zomaar leiden tot een flinke brand. Daarom geef ik vaak tips over het opruimen van de werkplaats, het niet plaatsen van olie en vetten in de buurt van de werkbank en het gebruik van vlamdovende afvalemmers. Dit zijn metalen afvalemmers waar een brand zich niet in kan ontwikkelen omdat de zuurstoftoevoer wordt onderbroken. Vaak zijn het kleine tips die heel veel ellende kunnen voorkomen en schade beperken.” 

Deel dit bericht